ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У складу са Чланом 57. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Јавно комунално предузеће “Грејање” на овом сајту објављује огласе о јавним набавкама.


Ангажовање грађевинских машина
Број Набавке: 106/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 05.06.2020 до: 12 часова
 Набавка је још увек активна 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
Ремонт пумпи и електромотора
Број Набавке: 101/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 04.06.2020 до: 10 часова
 Набавка је још увек активна 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
OДРЖАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ
Број Набавке: 105/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 01.06.2020 до: 10:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
Потрошни алат
Број Набавке: 36/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 28.05.2020 до: 12:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I

ИЗМЕНА I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
УСЛУГЕ ШТАМПАЊА
Број Набавке: 112/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 25.05.2020 до: 10:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
Гасна арматура
Број Набавке: 6/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 06.05.2020 до: 12 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
Магнетни систем за уштеду горива
Број Набавке: 42/2020
Врста поступка: ЈН
Рок за понуде: 10.04.2020 до: 12 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
Услуге агенције за одржавање хигијене у пословним просторијама
Број Набавке: 115/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 20.03.2020 до: 12 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО - ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА
Број Набавке: 114/2020
Врста поступка: ЈН
Рок за понуде: 16.03.2020 до: 12 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I

ИЗМЕНА I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
СИСТЕМИ ЗА УШТЕДУ ГОРИВА
Број Набавке: 40/2019
Врста поступка: ЈН
Рок за понуде: 18.02.2020 до: 12:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ
Број Набавке: 107/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 29.01.2020 до: 12:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ
Број Набавке: 12/2020
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 29.01.2020 до: 10:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЧИШЋЕЊЕ МАЗУТНИХ РЕЗЕРВОАРА И МАЗУТАРА
Број Набавке: 111/2019
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 28.01.2020 до: 10:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА I

ИЗМЕНА I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКО ОДРЖАВАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ПРОСТОРИЈА
Број Набавке: 108/2019
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 22.01.2020 до: 10:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ПРЕГЛЕД, СЕРВИС И ОВЕРАВАЊЕ КАЛОРИМЕТАРА
Број Набавке: 109/2019
Врста поступка: ЈНМВ
Рок за понуде: 09.01.2020 до: 10:15 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА
Број Набавке: 119/2019
Врста поступка: ЈН
Рок за понуде: 30.12.2019 до: 10:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА III

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА II

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРТИЈА I

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА III

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА II

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПАРТИЈА I

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА I

ИЗМЕНА II

ИЗМЕНА I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ
AКТИВНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Број Набавке: 5/2019
Врста поступка: ЈН
Рок за понуде: 23.12.2019 до: 12:00 часова
 Истекао је рок за подношење понуда 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗМЕНЕ ОБАВЕШТЕЊА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА I

ИЗМЕНА I

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНИ ПОЗИВ