Јавне набавке 2019

НазивРок за подношење понудаДокументацијаИзменеОбавештењаПитања и одговори
Преглед, сервис и оверавање калориметара09.01.2020. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 109/19

Документација - JНМВ 109/19

Oдржавање рачунарске опреме27.12.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 103/19

Документација - JНМВ 103/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Опрема за видео надзор и контролу приступа26.12.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 44/19

Документација - JНМВ 44/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

АЛАТ И ПРИБОР ГРАЂЕВИНСКИ20.12.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 23/19

Документација - JНМВ 23/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА17.12.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 31/19

Документација - JНМВ 31/19


16/12/2019


Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Трајни алат10.12.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 24/19

Документација - JНМВ 24/19


09/12/2019


Одлука о додели уговора - Партија 1


Одлука о додели уговора - Партија 2Одлука о додели уговора - Партија 2 - Исправка


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


Обавештење о закљученом уговору - Партија 1Обавештење о закљученом уговору - Партија 2


Питања и одговори

Услуге осигурања13.01.2020. до 12 часова Јавни Позив - ЈН 119/19

Документација - JН 119/19


10/12/2019


27/12/2019


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Aктивна електрична енергија23.12.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈН 5/19

Документација - JН 5/19


20/12/2019


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА


Одлука о додели уговора

Сервис електронских уређаја и аутоматике26.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 102/19

Документација - JНМВ 102/19


Одлука о додели уговора - Партија I


Одлука о додели уговора - Партија II


Обавештење о закљученом уговору - Партија I


Обавештење о закљученом уговору - Партија II

Аутоматика подстаница топлана и котларница 26.11.2019. до 11 часова Јавни Позив - ЈНМВ 11/19 II

Документација - JНМВ 11/19 II


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за телекомуникациону опрему25.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 19/19

Документација - JНМВ 19/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Електропрекидачи склопке и релеји18.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 9/19

Документација - JНМВ 9/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал у три партије07.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 29/19

Документација - JНМВ 29/19


Одлука о додели уговора - Партија I


Одлука о додели уговора - Партија II


Одлука о додели уговора - Партија III


Обавештење о закљученом уговору - Партија I


Обавештење о закљученом уговору - Партија III

Услуге израде стратешког плана ЈКП ГРЕЈАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020-202528.10.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 118/19

Документација - JНМВ 118/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

I Циркулационе пумпе04.10.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 13/19 I

Документација - JНМВ 13/19 I


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Електрогрејачи, осветљење, инсталациони делови и
потрошни материјал
01.10.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 10/19

Документација - JНМВ 10/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал26.09.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 27/19

Документација - JНМВ 27/19

23/09/2019


Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

1
Питања и одговори I

2
Питања и одговори II

Експанзионе посуде и вентили сигурности26.09.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 16/19

Документација - JНМВ 16/19


Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Аутоматика подстаница, котларница и топлана - резервни делови произвођача ФЕНИКС27.08.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 11/19

Документација - JНМВ 11/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање26.08.2019.до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 204/19

Документација - JНМВ 204/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Израда и испорука кровних панела23.08.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 43/19 I

Документација - JНМВ 43/19 I


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Гориво за транспортна средства09.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 26/19

Документација - JНМВ 26/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Циркулационе пумпе09.08.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JНМВ 13/19

Документација - JНМВ 13/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Аутоматика подстаница топлана и котларница
резервни делови за аутоматику произвођача ФЕНИКС
07.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 11/19

Документација - JНМВ 11/19


Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка

Мултифункционална течна смеса за кондиционирање воде
у систему даљинског грејања
06.08.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JНМВ 34/19

Документација - JНМВ 34/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Ремонт пумпи и електромотора06.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 101/19

Документација - JНМВ 101/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Радови на реконструкцији основних средстава -
реконструкција крова на топлани „КОТЕЖ“
02.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 201/19

Документација - JНМВ 201/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Израда и испорука кровних панела08.08.2019 до 12:00ч Јавни Позив - JНМВ 43/19

Документација - JНМВ 43/19


Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела - Партија 1

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела - Партија 2


Одлука о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела, партија 1Одлука о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела, партија 2

Услуге одржавања моторних возила са заменом резервних делова25.07.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 63/19

Документација - JНМВ 63/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Ангажовање радне снаге12.07.2019. до 11.00ч Јавни Позив - JНМВ 117/19

Документација - JНМВ 117/19


Одлука о додели уговора - Партија 1


Одлука о додели уговора - Партија 2


Обавештење о закљученом уговору - Партија 1


Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Водоводни, канализациони материјал и фитинзи12.07.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 28/19

Документација - JНМВ 28/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГА ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
Документација

Агенција за међународни развој Сједињених Америчких Држава ( (USAID) – Област енергетска ефикасност Србије – расписује тендер за пројектовање, набавку, инсталацију и пуштање у рад система за соларно загревање воде за домаћинство за ЈКП Грејање Панчево.
Запорни вентили и остала арматура14.06.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 6/19

Документација - JНМВ 6/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Црне челичне цеви05.07.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JН 4/19

Документација - JН 4/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Ангажовање грађевинских машина11.06.2019. до 12.00ч Документација - JНМВ 106/19 IIIЈавни Позив - JНМВ 106/19 III


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Чишћење мазутних резервоара и мазутара31.01.2019. до 13:00ч Јавни Позив - JНМВ 79/18

Документација - JНМВ 79/18


Допуна документације


Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

ЛИЦЕНЦA И РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ
НАЛОЗИМА И ИМОВИНОМ
06.02.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 89/18

Документација - JНМВ 89/18


Измена документације


Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Плочасти измењивачи топлоте18.04.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 15/19

Документација - JНМВ 15/19


Обавештење о обустави поступка


Одлука о обустави поступка


Питања и одговори

Опрема за аутоматску регулацију притиска у системима грејања22.03.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 17/19

Документација - JНМВ 17/19


Измена


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Путничкa возила22.02.2019. до 12:00ч Јавни Позив - JНМВ 36/19

Документација - JНМВ 36/19


Измена


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Услуге реконструкције унутрашњих инсталација08.03.2019. до 10:00ч Јавни Позив - JНМВ 107/19

Документација - JНМВ 107/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Услуге агенције за одржавање хигијене у пословним
просторијама
21.03.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 115/19

Документација - JНМВ 115/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Средства и опреме личне заштите 25.04.2019. до 12:00 ч Јавни Позив - JНМВ 30/19

Документација - JНМВ 30/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Одржавање грађевинских машина и опреме27.05.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 105/19

Документација - JНМВ 105/19


Одлука о додели уговора

Ангажовање грађевинских машина29.05.2019. до 12:00 ч Јавни Позив - JНМВ 106/19 II

Документација - JНМВ 105/19 II


Обавештење о обустави


Одлука о обустави поступка

Услуге штампања22.05.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 112/19

Документација - JНМВ 112/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Физичко техничко обезбеђење објеката25.04.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 114/19

Документација - JНМВ 114/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА
СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ
22.02.2019. до 12:00ч Јавни Позив - JН 1/2018

Документација - JН 1/2018


I Измена и допуна


II Измена и допуна


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН 1-2018


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


I Питања и одговори


II Питања и одговори

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ01.02.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JН 2/2018

Документација - JН 2/2018


I Измена документације


II Измена документације


I Обавештење о продужењу рока


II Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора

Ангажовање грађевинских машина07.05.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JНМВ 106/2019

Документација - JНМВ 106/2019


Обавештење о обустави


Одлука о обустави поступка

Архивиране набавке 2013 - 2018

НазивДатум последње променеЛинк
ЈНМВ 66/18 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија12/28/2018 22:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 2/2018 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж12/17/2018 14:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 24/18 Опрема за видео надзор и контролу приступа12/12/2018 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 44/18 Мерачи топлотне енергије12/12/2018 13:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 36/18 Потрошни алат12/11/2018 9:16
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 59/18 III Сервис електронских уређаја и аутоматике "Control Techniques"12/10/2018 9:50
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 62-18 Одржавање рачунарске опреме11/29/2018 20:51
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 40/18 II Грађевински материјал11/26/2018 8:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 49/2018 - Контејнерска котларница за санитарну воду11/23/2018 14:20
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67/18 Преглед, сервис и оверавање калориметара11/16/2018 8:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 7/2018 Aктивна електрична енергија за 2019. годину11/13/2018 14:09
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 41/18 Средства и опрема личне заштите11/7/2018 14:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 77-18 III Израда елабората и студија у вези испитивања степена корисности новог котла и емисије загађујућих материја11/2/2018 14:20
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 43/18 Канцеларијски намештај11/1/2018 14:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

јнмв 59/18 II Сервис електронских уређаја и аутоматике10/29/2018 13:46
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 47/18 Хемикалије за хемијску припрему воде10/26/2018 12:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 40/18 Грађевински материјал10/24/2018 12:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 77/18 II Израда елабората и студија10/22/2018 14:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ II 80-18 Услуге штампањa дневника рада котларница, налепница и свесака за издавање радних налога10/5/2018 17:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 59/18 Сервис електронских уређаја и аутоматике10/3/2018 8:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 11/18 Електропрекидачи, склопке и релеји10/3/2018 8:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 65/15 Реконструкција унутрашњих инсталација9/7/2018 10:51
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 19/18 Системи за одржавање притиска9/7/2018 10:45
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 9/18 Пакетне топлотне подстанице9/6/2018 15:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 38/18 Канцеларијски материјал9/4/2018 14:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 12-18 Електроматеријал8/29/2018 13:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 68/18 Ревизија и реконструкција тафаостанице8/29/2018 12:55
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 15-18 Циркулационе пумпе8/28/2018 12:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 10/18 Опрема за регулацију протока и притиска у системима грејања8/28/2018 12:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 94-18 Реконструкција димних канала8/24/2018 13:46
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 18/18 Експанзионе посуде и вентили сигурности8/22/2018 9:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 42/18 Pачунари и рачунарска опрема8/8/2018 18:41
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 37/18 Горивa за транспортна средства8/2/2018 12:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 75/18 Услуге израде пројеката регулације саобраћаја7/27/2018 10:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 56/18 Ремонт транспортних пумпи и електромотора7/26/2018 13:03
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 8/18 Запорни вентили и остала арматура7/26/2018 12:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 92/18 Одржавање грађевинских машина и опреме7/24/2018 14:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 100/18 Асфалтирање7/23/2018 13:30
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 34/18 Алат и прибор грађевински7/23/2018 11:03
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама7/11/2018 13:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 22-18 Резервни делови за телекомуникациону опрему7/3/2018 14:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 13-18 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови произвођача SIMENS7/3/2018 14:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS7/2/2018 14:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 63/18 Одржавање моторних возила7/2/2018 12:36
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 16/18 Фреквентни регулатори6/26/2018 13:02
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 90/18Ангажовање радне снаге6/5/2018 15:51
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 81/18 Периодични и систематски преглед запослених5/30/2018 13:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 82/18 - Физичко техничко обезбеђење5/25/2018 11:21
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 93/18 Бањски и рекреативни одмор запослених5/22/2018 11:53
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 5/2018 Предизоловане челичне цеви и пратећи материјал5/14/2018 13:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 78-18 II - Израда Пројекта за реконструкцију крова на Топлани Котеж у Панчеву5/7/2018 12:59
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 39/18 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи и ситне арматуре за грејање5/4/2018 12:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 35/18 Трајни алат5/3/2018 8:42
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 64-18 Ангажовање грађевинских машина4/26/2018 9:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 80/18 Услуге штампања обликована у 3 партије4/24/2018 12:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 6/2018 - црне челичне цеви4/12/2018 10:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 78-18 Израда Пројекта за реконструкцију крова на Топлани Котеж у Панчеву4/5/2018 12:49
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 77/18 Израда Процене угрожености и израда Плана заштите и спасавања3/26/2018 9:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 83/18 Лиценце за ОС Microsoft WINDOWS и OFFICE3/5/2018 13:13
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 84/18 - Трогодишња лиценца за Антивирус софтвер3/5/2018 11:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 46/18 Со за хемијску припрему воде3/5/2018 10:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 86/18 - Одржавање хигијене у пословним просторијама2/26/2018 9:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 39/2017 - Набавка и уградња новог Котла од 17 MW са гориоником за топлану Содара12/28/2017 14:26
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 41/17 Мултифункционална течна смеса за кондиционирање воде у систму даљинског грејања12/18/2017 13:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 74/17 Надзорна провера интегрисаног система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:200712/4/2017 11:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 25/17 Опрема за видео надзор и контролу приступа12/4/2017 11:46
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 66/17 - Израда Акта о процени ризика12/4/2017 11:45
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 32/17 - Рачунарска опрема12/4/2017 11:45
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 19/17 - Експанзионе посуде и вентили сигурности11/28/2017 12:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 36/17 Путничка возила - караван11/23/2017 14:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 30 -2017 Контејнерска подстаница топле потрошне воде на Топлани Котеж у Панчеву11/17/2017 12:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 68-17 Одржавање рачунарске опреме11/16/2017 13:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 44/2017 активна електрична енергија11/15/2017 7:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 26-17 Фреквентни регулатори11/3/2017 12:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 37/17 Лиценце AutoCAD LT са трогодишњим одржавањем (subscription11/2/2017 14:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 6/17 III - Аутоматика подстаница, топлана и котларница10/19/2017 10:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 1/17 - Грађевински материјал10/13/2017 8:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 8/17 Сензори и детектори - сензори притиска за подстанице и топлане9/28/2017 14:21
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 90/17 III Постављање бетонске галантерије9/28/2017 13:30
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 78/17 Испитивање вентила сигурности9/26/2017 8:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 12/17 - Потрошни алат9/25/2017 13:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 6/17 II - Аутоматика подстаница, топлана и котларница9/22/2017 9:10
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 38/17 - усклађивања интегрисаног система менаџмента са новим стандардима (ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015)9/20/2017 14:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 9/2017 - Предизоловане и црне цеви9/15/2017 12:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 13/17 II Запорни вентили и остала арматура9/14/2017 13:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 91/17 - Радови на грађевинском одржавању основних средстава - израда и монтажа ограде9/7/2017 12:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 52/17 - Сервис и оверавање калориметара9/7/2017 12:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 90/17 II - Постављање бетонске галантерије9/5/2017 7:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 4/17 Електропрекидачи, осветљење, инсталациони делови и потрошни материјал8/31/2017 13:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 50/2017 II - Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж у Панчеву8/28/2017 13:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 42/17 Канцеларијски материјал8/22/2017 13:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 56/17 Израда пројектне документације8/17/2017 13:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 48/17 Прилагођавање топлотних подстаница санитарне воде нискотемпературном режиму потребном за примену сунчане енергије8/16/2017 14:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 53/17 II Сервис електронских уређаја и аутоматике - Сервисирање опреме произвођача "Control Techniques"8/15/2017 14:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 29/17 Пумпе за грејање и топлу воду8/15/2017 14:09
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 90/17 Постављање бетонске галантерије8/11/2017 9:10
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 83/17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6, ф.бр.17129, на топлани Котеж8/10/2017 13:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 70/17 Текуће одржавање службених просторија -израда и монтажа прозора и врата8/8/2017 14:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 40/2017 Средства и опрема личне заштите7/28/2017 14:25
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 6/17 Аутоматика подстаница, топлана и котларница7/21/2017 13:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 3/17 Електропрекидачи склопке и релеји7/21/2017 12:25
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 20/17- Плочасти измењивачи топлоте7/21/2017 12:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 46/17 Електронски мерни инструменти7/19/2017 6:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 2/17 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи7/18/2017 14:27
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 14/17 Гасна арматура - изолациона прирубница7/18/2017 14:20
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 13/17 Запорни вентили и остала арматура7/18/2017 14:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 58/17 Техничка контрола пројеката7/13/2017 7:22
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 43/17 - Гориво за транспортна средства7/13/2017 7:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 11/17 Трајни алат7/12/2017 10:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 59/17 Услуге израде пројеката регулације саобраћаја6/28/2017 13:30
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 53-17 Сервис електронских уређаја и аутоматике6/22/2017 11:21
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 81-17 Услуга прегледа гасних горионика6/22/2017 11:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 54-17 Услуга прегледа електро магнетних вентила,регулатора са издавањем атеста6/22/2017 11:09
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 34-17 Набавка опреме, сервис и одржавање клима уређаја6/22/2017 10:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 51-17 Санација котлова на топлани Содара6/16/2017 22:22
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 75/17 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова обликована у две партије5/31/2017 8:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 72/17 II Услуге ангажовања грађевинских машина обликована у две партије5/23/2017 14:09
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 82/17 Контрола детектора за гас обликована у две партије5/23/2017 14:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 17/17 Комуникациони кабл5/19/2017 10:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 93/17 Асфалтирање5/12/2017 9:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 72/17 - Услуге ангажовања грађевинских машина обликована у три партије5/8/2017 14:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 28/2017 Набавка и уградња два економајзера на Топлани Котеж у Панчеву4/28/2017 13:35
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 50/2017 - Реконструкција котла бр. 1 на топлани Котеж4/13/2017 13:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 45/17 -Ситна и таблетирана со за омекшавање воде у систему даљинског грејања3/21/2017 14:20
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67/17 Услиге штамања обликована у 3 партије3/20/2017 10:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 76/17 Одржавање хигијене у пословним просторијама3/7/2017 12:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 41/16 Програм за рачунарско управљање радом Топлана12/16/2016 14:41
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 4/16 Мултифункционална течна смеса за кондиционирање воде у систему даљинског грејања12/15/2016 13:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 29/16 - Опрема за видео надзор12/13/2016 11:53
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 19/16 Резервни делови за телекомуникациону опрему12/13/2016 9:35
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 68/16 III Tекуће одржавање службених просторија12/12/2016 13:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 73/16 II Превентивни и периодични преглед запослених12/12/2016 11:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 72/16 систематски преглед запослених12/12/2016 11:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 39/16 набавка нових возила - путничка возила - караван11/18/2016 14:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 40/2016 активна електрична енергија11/17/2016 13:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 56/16 Испитивање вентила сигурности11/10/2016 14:30
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 15/16- Резервни делови за горионике11/10/2016 14:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 37/16 Kанцеларијски материјал11/9/2016 14:51
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 30-16 II фреквентни регулатор за топлану Котеж11/4/2016 14:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 69/16 - Одржавање рачунарске опреме10/28/2016 8:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 1/16 - Водоводни, канализациони материјал, санитарије, фитинзи и ситне арматуре за грејање10/28/2016 8:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 16/16 II - Aутоматика подстаница, топлана и котларница обликована у две партије - Партија 1 - резервни делови за мерила топлотне енергије и Партија 2- електронске компоненте10/25/2016 13:59
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 28/16 Контејнери за радионицу и свлачионицу10/21/2016 12:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 3/16 Грађевински материјал у пет партија10/10/2016 14:22
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 27/16 II Рачунарска опрема9/27/2016 10:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 66/16 II услуге на изради пројектне документације9/22/2016 22:13
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 68/16 II Текуће одржавање службених просторија обликована у две партије: Партија 1 -испорука и монтажа преграде-шалтера и Партија 2- услуге кречења и глетовања9/20/2016 14:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ бр. 42/16 -пакетне топлотне подстанице9/14/2016 12:48
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 16/16 Аутоматика подстаница, топлана и котларница - резервни делови за аутоматику обликована у четири партије8/25/2016 11:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 17/16 сензори и детектори - сензори притиска за подстанице и топлане8/24/2016 13:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 51/16 Испитивање опреме под притиском - испитивање без разарања (ИБР метода)8/12/2016 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 50/16 Испитивање опреме под притиском - услуге именованог тела8/12/2016 13:54
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 21/16 потрошни алат8/8/2016 13:48
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 14/16 електрогрејачи, осветљење, инсталациони делови и потрошни материјал8/8/2016 13:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 58/16 - ремонт транспортних пумпи и електромотора8/1/2016 13:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 68/16 -текуће одржавање службених просторија7/28/2016 10:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 7/2016 - цеви, лукови, профили и прирубнице7/28/2016 10:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 73/16 - превентивни и периодични преглед запослених7/22/2016 13:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 55/16 - сервис и оверавање калориметара7/18/2016 10:42
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 18/16 III - електронски мерни инструменти - електронски детектор истицања гаса и мерач диференцијалног притиска7/15/2016 14:22
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 38/16 гориво за транспортна средства7/15/2016 12:51
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 20/16 трајни алат7/14/2016 13:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 61/16 II техничка контрола пројеката7/12/2016 14:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 75-16 Услуге мобилне телефоније и GPRS6/14/2016 12:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 25/16 Експанзионе посуде и вентили сигурности6/7/2016 7:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 9/16 Запорни вентили и остала арматура6/7/2016 7:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 8/16 Мерна опрема (манометри и термометри)6/6/2016 12:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 61/16 Техничка контрола пројеката6/6/2016 12:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 43/2016 Горионици за котлове6/3/2016 14:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 31/16 Средства и опрема личне заштите5/31/2016 14:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67/16 - Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина5/30/2016 12:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 77/16 II услуге ангажовања грађевинских машина5/20/2016 14:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ II 18/16 Електронски анализатор продуката сагоревања5/12/2016 12:41
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 53-16 преглед и поправка електромагнетних вентила и регулатора на гасним рампама4/14/2016 14:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ Асфалтирање, враћање саобраћајница у првобитно стање4/7/2016 9:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 77/16 услуге ангажовања грађевинских машина са оператером обликована у пет партија4/1/2016 11:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 18/16 Електронски анализатор продуката сагоревања3/25/2016 13:49
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 83/16 Услуге штампања и ковертирања рачуна3/22/2016 14:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 66/16 Услуге на изради пројектне документације3/9/2016 13:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 13/16 Електропрекидачи склопке и релеји3/7/2016 8:27
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 70-16 Одржавање хигијене у пословним просторијама3/3/2016 14:39
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 27/16 Рачунарска опрема - штампачи3/2/2016 9:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

јнмв 54/16 Сервис и преглед опреме у „ЕХ“ изведби2/23/2016 14:59
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 30-16 фреквентни регулатор за горионик 1 у топлани Котеж, у Панчеву2/19/2016 13:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 23/16 Циркулационе пумпе2/11/2016 13:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 59-16 сервис електронских компоненти и уређаја2/11/2016 11:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 2-16 материјал за антикорозивну заштиту и бојење2/9/2016 10:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 78-16 Услуге обезбеђења објеката2/5/2016 14:02
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 46/15 Софтвер за антивирус заштиту12/4/2015 14:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 76/15 Израда физибилити студије12/3/2015 13:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 61/15 Сервисирање електронских компоненти и уређаја12/3/2015 7:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 43/15 Индустријски гасови12/3/2015 7:10
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 44/2015 Aктивна електрична енергија11/20/2015 14:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 37/15 Мултифункционална течна смеса за кондиционирање воде у систему даљунског грејања11/10/2015 11:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 54-15 Испитивање вентила сигурности11/5/2015 14:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 19/15 Запорни вентили и остала арматура10/26/2015 14:39
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 39/15 Канцеларијски материјал10/22/2015 11:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 2/15 II Водоводни, канализациони материјал и фитинзи10/16/2015 22:41
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 82/15 II Услуга преграђивања командне сале на топлани Котеж10/16/2015 14:36
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 85-15: сертификација ISO стандарда – надзорна провера интегрисаног система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, OHSAS 18001:200710/15/2015 14:59
Линк ка Порталу Јавних Набавки

набавка грађевинског материјала10/5/2015 14:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 59/15 Редован преглед електроинсталација са издавањем сертификата10/2/2015 15:46
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 27/15 II – ЛЗО за ноге и стопала и ЛЗО за заститу од клизања10/2/2015 15:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 25/15 II Рачунарска опрема9/30/2015 8:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 65/15 Услуге одржавања рачунарске опреме9/28/2015 15:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 38/15 Таблетирана и ситна нејодирана со9/23/2015 14:55
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 32/15 Опрема за видео надзор и контролу приступа9/23/2015 14:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 63-15 Радиографско снимање завара на гасним рампама9/21/2015 9:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 2/15 Водоводни, канализациони материјал и фитинзи9/11/2015 11:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 55/15 Контрола система за дојаву пожара8/26/2015 11:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 52/15 Контрола ватрогасних апарата и хидрантске мреже и куповина нове опреме8/26/2015 11:50
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 5/2015 Грађевински материјал8/11/2015 10:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 12-2015 Цеви, лукови, профили и прирубнице-ПАРТИЈА 1-Предизоловане цеви и пратећи материјал8/10/2015 11:03
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 22-15 II Експанзионе посуде и вентили сигурности8/5/2015 12:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 92-2015 Пакетне топлотне пoдстанице7/30/2015 11:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 62/15 Ремонт транспортних пумпи и електромотора7/27/2015 14:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 64/15 Испитивање опреме под притиском7/21/2015 15:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 34-15 Фреквентни регулатор7/10/2015 10:26
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 6/15 Комуникациони кабл6/30/2015 14:23
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 81/15 Услуге геодетских снимања6/29/2015 15:13
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 9/15 Електроматеријал, осветљење, грејачи...6/25/2015 11:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 17/15 Потрошни алат6/11/2015 11:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 16/15 Трајни алат6/11/2015 10:27
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 41-2015 Гориво за транспортна средства6/2/2015 14:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 18/15 Плочасти измењивачи топлоте5/7/2015 11:23
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 22-15 Експанзионе посуде и вентили сигурности5/6/2015 13:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 4/15 Mатеријал за антикорозивну заштиту и бојење5/6/2015 13:52
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67/15 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина5/5/2015 13:16
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 60/2015 Преглед, сервис и оверавање калориметара4/29/2015 10:25
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 88-15 II Постављање бетонске галантерије - враћање саобраћајних површина у првобитно стање4/17/2015 15:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 84-15 II Услуге ангажовања грађевинских машина обликована у три партије4/17/2015 14:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 82-15 Текуће одржавање службених просторија-преграђивање сале за састанке4/15/2015 13:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 28-15 Мерна опрема (манометри, термометри)4/1/2015 8:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 88/15 Постављање бетонске галантерије3/26/2015 13:30
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 40/15 Течни комплекси за прање термоенергетских постројења3/25/2015 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 12-2015 Цеви, лукови, профили и прирубнице3/24/2015 14:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 51-15 Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања3/24/2015 14:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 58-15 Редован преглед горионика са издавањем елебората3/19/2015 13:49
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 56/15 Услуге oбавезаног прегледа све гасне опреме укључујући и електромагнетне вентиле3/19/2015 13:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 3/15 Заптивни материјал3/18/2015 14:39
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 25/15 Рачунарска опрема3/18/2015 14:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ Средства и опрема личне заштите3/11/2015 11:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 84-15 Услуге ангажовања грађевинских машина3/4/2015 10:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Извођење радова на асфалтирању и враћању саобраћајница у првобитно стање -ЈНМВ 87/153/2/2015 14:05
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 49-2015 Лиценце за оперативне системе Windows и Office2/12/2015 12:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 86-2015 Финансијске услуге кредитног задужења1/30/2015 14:22
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 37/2014 III горионик снаге 7 MW12/25/2014 14:29
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 20/14 IIIЕкспанзионе посуде и вентили сигурности12/17/2014 13:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 37 2014 II Аутоматика и механика горионика12/17/2014 10:48
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 15-14 Канцеларијски намештај12/12/2014 16:55
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 34/14 Електропрекидачи, склопке и релеји12/11/2014 8:52
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 27/14 Опрема за видео надзор12/11/2014 8:42
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 38-14 II резервни делови за системе аутоматског управљања12/6/2014 17:16
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Плочасти измењивачи топлоте ЈН 17/2014 III12/6/2014 15:21
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 25-14 Фреквентни регулатори12/3/2014 19:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 14/14 II – Рачунарска опрема12/2/2014 18:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 39-14 Сензори и детектори11/28/2014 15:23
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 11/14 Средства и опрема личне заштите11/28/2014 7:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67-14-III Израда пројеката за складиште боца под притиском11/27/2014 17:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 26/14 Опрема за комуникацију са подстаницама11/25/2014 18:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 4-14 II Материја за антикорозивну заштиту и бојење11/25/2014 16:26
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 6-14 II Индустријски гасови11/13/2014 15:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 1-14 Спојни материјал11/13/2014 15:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 57-14 Обавезни преглед електроинсталација и громобрана11/6/2014 10:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 29-2014 II Теретно возило до 3,5Т11/5/2014 12:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 14/14 Шалтерски штампач10/31/2014 13:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 44/2014 Електрична енергија10/17/2014 21:42
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 37/2014-Горионици10/10/2014 10:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 50/14 Испитивање вентила сигурности10/7/2014 14:46
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 60/14 Сервисирање електронских компоненти и уређаја10/7/2014 14:33
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 74-14 Текуће одржавање службених просторија9/24/2014 14:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 49-2014 Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања9/23/2014 22:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 55-14 Редован преглед горионика са издавањем елебората9/17/2014 19:23
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 63-14 Ремонт транспортних пумпи и електромотора9/17/2014 19:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 30/2014 Предизоловане челичне цеви, лукови, пролази кроз зид шахтова, спојнице...9/17/2014 17:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 22/14Мерила топлотне енергије9/9/2014 13:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 13/14 - Kанцелариjски материјал9/5/2014 13:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 12/14 Средства за хигијену9/5/2014 13:49
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 56/14 II Контрола детектора истицања гаса9/3/2014 14:35
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 38/14 Аутоматика подстаница, топлана и котларница – резервни делови за мерила топлотне енергије9/3/2014 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 2-14 II Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи8/27/2014 13:07
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 65-14 Услуге одржавања рачунарске опреме8/27/2014 12:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 32/14 III Вентили8/25/2014 15:03
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 61-14 Услуге ревизије-реконструкције трафостанице8/11/2014 17:13
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 51-14 Преглед гасне опреме8/11/2014 17:04
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 59/14 Испитивање опреме под притиском8/8/2014 7:54
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 52-14 Контрола система за дојаву пожара8/4/2014 18:21
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 48-14 Контрола ватрогасних апарата и хидрантске мреже и куповина нове опреме8/4/2014 16:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 64-14 Ремонт и балансирање вентилатора7/31/2014 15:33
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 33-14 Лежајеви7/31/2014 15:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 88/2014 РЕМОНТ КОТЛОВА НА ТОПЛАНИ СОДАРА7/25/2014 15:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

мерачи протока гаса за горионике у топланама ЈН 23/ 20147/21/2014 8:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

путничка возила ЈН 28/20147/18/2014 13:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Плочасти измењивачи топлоте ЈН 17/2014 II7/17/2014 11:59
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 68/14 Израда пројеката регулације саобраћаја7/10/2014 18:33
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 42/14 Потрошни алат7/10/2014 15:07
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 79/14 ISO Стандарди7/8/2014 15:42
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 20-14 II Експанзионе посуде и вентили сигурности7/7/2014 14:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 69-14 Техничка контрола пројеката7/7/2014 14:41
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 41/14 Трјајни алат7/5/2014 15:03
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 6-14 Материјал и прибор за лабораторију7/1/2014 16:50
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 8-14 II Mултифункционална течна смеса7/1/2014 16:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 9/14 Таблетирана и ситна нејодирана со за хемијску припрему воде7/1/2014 16:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 5/2014 Грађевински материјал6/26/2014 10:36
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 4/14 Материјал за антикорозивну заштиту и бојење6/19/2014 13:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 2/14 Водоводни, канализациони материјал,санитарије и фитинзи6/19/2014 12:16
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 75-14 Геодетске услуге6/10/2014 14:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 32-14-II Вентили6/10/2014 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67-14 Израда пројеката санације котлова6/10/2014 13:10
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 7/14 Комуникациони кабл5/29/2014 14:56
Линк ка Порталу Јавних Набавки

УСЛУГЕ СУДСКОГ ИЗВРШИТЕЉА5/29/2014 14:36
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 43-2014 Гориво за транспортна средства5/23/2014 15:52
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 67/14 Израда главних машинских пројекта санације вреловодних котлова на топлани Содара5/20/2014 14:45
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 80/14 Електротехнички материјал5/20/2014 12:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 56/14 Контрола детектора истицања гаса5/15/2014 15:47
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈНМВ 18/14 Пумпе5/15/2014 15:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ЈН 87/2014 Финансијске услуге кредитног задужења5/9/2014 15:35
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуге судског извршитеља4/17/2014 16:53
Линк ка Порталу Јавних Набавки

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА СА ЗАМЕНОМ ДЕЛОВА4/17/2014 13:49
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Набака софтвера за књиговодство и фактурисање4/16/2014 14:10
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Експанзионе посуде и вентили сигурности4/15/2014 15:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуге мобилне телефоније и GPRS4/14/2014 11:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

ВЕНТИЛИ – ЕЛЕКТРОМОТОРНИ ПОГОНИ ВЕНТИЛА СА УСЛУГАМА МАШИНСКЕ ОБРАДЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЕЛЕКТРОМОТОРНИХ ВЕНТИЛА4/10/2014 13:24
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Плочасти измењивачи топлоте4/3/2014 14:25
Линк ка Порталу Јавних Набавки

рекреативни одмор запослених ради превенције радне инвалидности јнмв 37/14 - Партија 2 - бањски одмор запослених4/3/2014 13:23
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Рекреативни одмор запослених ради превенције радне инвалидности јнмв бр. 37/14 - Партија 1 - рекреативни одмор4/3/2014 13:10
Линк ка Порталу Јавних Набавки

адвокатске услуге 35/144/2/2014 12:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Цеви, хамбуршки лукови, лимови, профили и прирубнице3/13/2014 13:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Мутифункционална течна смеса за кондициониранје воде у термоенергетским постројањима3/11/2014 15:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Рачунарска опрема - штампачи12/14/2013 17:33
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Kанцеларијски намештај12/12/2013 18:52
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Рачунарска опрема12/12/2013 18:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Консултантскe услугe за увођење Интегрисаног система менаџмента према захтевима стандарда ISO 9001:2008, ISO 14001:2008, OHSAS 18001:2007.12/12/2013 18:13
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Резервни делови за аутоматику подстаница, топлана и котларница12/11/2013 18:17
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Електропрекидачи, склопке и релеји12/11/2013 16:04
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на раду12/10/2013 18:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Превентивна и периодична испитивања радне околине са становишта безбедности и здравља на раду12/10/2013 18:34
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Сервис и поновно оверавање мерила топлотне енергије12/9/2013 17:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Заптивни материјал12/9/2013 17:04
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Опрема за реконструкцију осветљења II12/9/2013 16:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Пумпе за испумпавање воде12/5/2013 17:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Сензори и детектори12/5/2013 16:57
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Опрема за очитавање секундарних калоримтара12/5/2013 15:31
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Рачунарска опрема10/15/2013 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања10/15/2013 13:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Санација система видео надзора10/11/2013 11:18
Линк ка Порталу Јавних Набавки

компактна топлотна подстаница за објекат у ул. Јована Цвијића у Панчеву9/30/2013 16:25
Линк ка Порталу Јавних Набавки

компактна топлотна подстаница за амбуланту "Нови свет у Панчеву9/30/2013 16:11
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Испитивање, сервис и атестирање вентила сигурности са превозом9/25/2013 14:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Aсфалтирање, враћање саобраћајница у првобитно стање9/19/2013 14:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Аутоматика и механика горионика9/19/2013 12:32
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Опрема за лабораторију9/12/2013 13:54
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуге поправке и прегледа елемената гасних рампи са издавањем атеста9/6/2013 11:36
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Преглед гасних горионика9/4/2013 12:53
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуге изнајмљивања грађевинске механизације9/4/2013 12:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Мерна опрема (манометри,термометри)8/30/2013 12:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Пумпа за повишење притиска8/29/2013 14:33
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Спојни материјал8/27/2013 14:09
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Опрема за реконструкцију осветљења8/1/2013 9:19
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Пумпе за грејање8/1/2013 9:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Комуникациони кабл7/18/2013 9:40
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Канцеларијски материјал7/4/2013 10:43
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Индустријски гасови7/4/2013 10:28
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Постављање бетонске галантерије7/4/2013 9:58
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Спојни материјал7/4/2013 9:39
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Спојнице и конектори за комуникационе каблове6/27/2013 13:38
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Трајни алат6/27/2013 13:26
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Средства и опрема личне заштите6/27/2013 13:04
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Потрошни алат6/17/2013 14:48
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Средства за хигијену6/17/2013 14:07
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Лежајеви за електромоторе, пумпе и вентилаторе6/17/2013 12:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

БЕТОНСКА ГАЛАНТЕРИЈА6/13/2013 11:06
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Балансирање вентилатора6/12/2013 12:50
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Ауто делови6/12/2013 12:44
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Разврставање опреме под притиском6/6/2013 15:16
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуге геодетских снимања6/6/2013 15:02
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуга контроле противпожарне опреме6/5/2013 15:12
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Mултифункцонална течна смеса за кондиционирање воде у термоенергетским постројењима5/31/2013 13:14
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Чишћење мазутних резервоара и мазутара5/24/2013 11:15
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Грађевински материјал5/23/2013 12:00
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Материјал за антикорозивну заштиту и бојење5/22/2013 15:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи5/22/2013 15:07
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Услуге техничке контроле пројеката5/17/2013 12:20
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Циркулационе пумпе5/15/2013 14:30
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Контрола мобилних и стационарних детектора за гас5/15/2013 14:08
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Комуникациони кабл5/15/2013 14:01
Линк ка Порталу Јавних Набавки

Набавка финансијскиx услуга кредитног задужења5/14/2013 7:37
Линк ка Порталу Јавних Набавки

гориво (бензин и дизел) за транспортна средства ЈНМВ 22/135/9/2013 8:03
Линк ка Порталу Јавних Набавки