ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са Чланом 57. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Јавно комунално предузеће “Грејање” на овом сајту објављује огласе о јавним набавкама.


[table id=1]

 

[table id=2]