ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ШТЕДИМО ЕНЕРГИЈУ - ЧУВАЈМО НОВАЦ И ОКРУЖЕЊЕ!

У складу са Чланом 57. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) Јавно комунално предузеће “Грејање” на овом сајту објављује огласе о јавним набавкама.


НазивРок за подношење понудаДокументацијаИзменеОбавештењаПитања и одговори
Трајни алат10.12.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 24/19

Документација - JНМВ 24/19

Услуге осигурања24.12.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈН 119/19

Документација - JН 119/19

Aктивна електрична енергија23.12.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈН 5/19

Документација - JН 5/19

Сервис електронских уређаја и аутоматике26.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 102/19

Документација - JНМВ 102/19


Одлука о додели уговора - Партија I


Одлука о додели уговора - Партија II

Аутоматика подстаница топлана и котларница 26.11.2019. до 11 часова Јавни Позив - ЈНМВ 11/19 II

Документација - JНМВ 11/19 II


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Резервни делови за телекомуникациону опрему25.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 19/19

Документација - JНМВ 19/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Електропрекидачи склопке и релеји18.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 9/19

Документација - JНМВ 9/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Грађевински материјал у три партије07.11.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 29/19

Документација - JНМВ 29/19


Одлука о додели уговора - Партија I


Одлука о додели уговора - Партија II


Одлука о додели уговора - Партија IIIОбавештење о закљученом уговору

Услуге израде стратешког плана ЈКП ГРЕЈАЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2020-202528.10.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 118/19

Документација - JНМВ 118/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

I Циркулационе пумпе04.10.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 13/19 I

Документација - JНМВ 13/19 I


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Електрогрејачи, осветљење, инсталациони делови и
потрошни материјал
01.10.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 10/19

Документација - JНМВ 10/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал26.09.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 27/19

Документација - JНМВ 27/19

23/09/2019


Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору


Питања и одговори I


Питања и одговори II

Експанзионе посуде и вентили сигурности26.09.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 16/19

Документација - JНМВ 16/19


Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Аутоматика подстаница, котларница и топлана - резервни делови произвођача ФЕНИКС27.08.2019. до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 11/19

Документација - JНМВ 11/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Асфалтирање26.08.2019.до 10 часова Јавни Позив - ЈНМВ 204/19

Документација - JНМВ 204/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Израда и испорука кровних панела23.08.2019. до 12 часова Јавни Позив - ЈНМВ 43/19 I

Документација - JНМВ 43/19 I


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Гориво за транспортна средства09.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 26/19

Документација - JНМВ 26/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Циркулационе пумпе09.08.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JНМВ 13/19

Документација - JНМВ 13/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Аутоматика подстаница топлана и котларница
резервни делови за аутоматику произвођача ФЕНИКС
07.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 11/19

Документација - JНМВ 11/19


Одлука о обустави поступка


Обавештење о обустави поступка

Мултифункционална течна смеса за кондиционирање воде
у систему даљинског грејања
06.08.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JНМВ 34/19

Документација - JНМВ 34/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Ремонт пумпи и електромотора06.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 101/19

Документација - JНМВ 101/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Радови на реконструкцији основних средстава -
реконструкција крова на топлани „КОТЕЖ“
02.08.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 201/19

Документација - JНМВ 201/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Израда и испорука кровних панела08.08.2019 до 12:00ч Јавни Позив - JНМВ 43/19

Документација - JНМВ 43/19


Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела - Партија 1

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела - Партија 2


Одлука о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела, партија 1Одлука о обустави поступка ЈНМВ 43-19 Израда и испорука кровних панела, партија 2

Услуге одржавања моторних возила са заменом резервних делова25.07.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 63/19

Документација - JНМВ 63/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Ангажовање радне снаге12.07.2019. до 11.00ч Јавни Позив - JНМВ 117/19

Документација - JНМВ 117/19


Одлука о додели уговора - Партија 1


Одлука о додели уговора - Партија 2


Обавештење о закљученом уговору - Партија 1


Обавештење о закљученом уговору - Партија 2

Водоводни, канализациони материјал и фитинзи12.07.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 28/19

Документација - JНМВ 28/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА УСЛУГА ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
Документација

Агенција за међународни развој Сједињених Америчких Држава ( (USAID) – Област енергетска ефикасност Србије – расписује тендер за пројектовање, набавку, инсталацију и пуштање у рад система за соларно загревање воде за домаћинство за ЈКП Грејање Панчево.
Запорни вентили и остала арматура14.06.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 6/19

Документација - JНМВ 6/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Црне челичне цеви05.07.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JН 4/19

Документација - JН 4/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Ангажовање грађевинских машина11.06.2019. до 12.00ч ДОКУМЕНТАЦИЈА - JНМВ 106/19 III

ЈАВНИ ПОЗИВ - JНМВ 106/19 III

Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Чишћење мазутних резервоара и мазутара31.01.2019. до 13:00ч Јавни Позив - JНМВ 79/18

Документација - JНМВ 79/18


Допуна документације


Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

ЛИЦЕНЦA И РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ
НАЛОЗИМА И ИМОВИНОМ
06.02.2019. до 10.00ч Јавни Позив - JНМВ 89/18

Документација - JНМВ 89/18


Измена документације


Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Плочасти измењивачи топлоте18.04.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 15/19

Документација - JНМВ 15/19


Обавештење о обустави поступка


Одлука о обустави поступка


Питања и одговори

Опрема за аутоматску регулацију притиска у системима грејања22.03.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 17/19

Документација - JНМВ 17/19


Измена


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Путничкa возила22.02.2019. до 12:00ч Јавни Позив - JНМВ 36/19

Документација - JНМВ 36/19


Измена


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Услуге реконструкције унутрашњих инсталација08.03.2019. до 10:00ч Јавни Позив - JНМВ 107/19

Документација - JНМВ 107/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Услуге агенције за одржавање хигијене у пословним
просторијама
21.03.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 115/19

Документација - JНМВ 115/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

Средства и опреме личне заштите 25.04.2019. до 12:00 ч Јавни Позив - JНМВ 30/19

Документација - JНМВ 30/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Одржавање грађевинских машина и опреме27.05.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 105/19

Документација - JНМВ 105/19


Одлука о додели уговора

Ангажовање грађевинских машина29.05.2019. до 12:00 ч Јавни Позив - JНМВ 106/19 II

Документација - JНМВ 105/19 II


Обавештење о обустави


Одлука о обустави поступка

Услуге штампања22.05.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 112/19

Документација - JНМВ 112/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


Питања и одговори

Физичко техничко обезбеђење објеката25.04.2019. до 10:00 ч Јавни Позив - JНМВ 114/19

Документација - JНМВ 114/19


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВОГ ВРЕЛОВОДНОГ ГАСНОГ КОТЛА
СНАГЕ 25 MW СА ГОРИОНИКОМ
22.02.2019. до 12:00ч Јавни Позив - JН 1/2018

Документација - JН 1/2018


I Измена и допуна


II Измена и допуна


ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЈН 1-2018


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору


I Питања и одговори


II Питања и одговори

НАБАВКА И УГРАДЊА ДВА ЕКОНОМАЈЗЕРА НА ТОПЛАНИ КОТЕЖ01.02.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JН 2/2018

Документација - JН 2/2018


I Измена документације


II Измена документације


I Обавештење о продужењу рока


II Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора

Ангажовање грађевинских машина07.05.2019. до 12.00ч Јавни Позив - JНМВ 106/2019

Документација - JНМВ 106/2019


Обавештење о обустави


Одлука о обустави поступка


 

Одлука о измени уговора ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈН 1-2018

Позив за подношење понудаЈНМВ 106-19 III Ангажовање грађевинских машина

Конкурсна документација ЈНМВ 106-19 III Ангажовање грађевинских машина

Конкурсна документација ЈНМВ 106-19 III Ангажовање грађевинских машина

Позив за подношење понудаЈНМВ 106-19 III Ангажовање грађевинских машина

Одлука о додели уговора ЈНМВ 114-19 Физичко -техничко обезбеђење

Одлука о додели уговора ЈНМВ 30-19 Средства и опрема личне заштите

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 15-19 Плочасти измењивачи топлоте

Одл. о обустави поступка ЈНМВ 15-19 Плочасти измењивачи топлоте

Конкурсна документација ЈНМВ 106-19 Ангажовање грађевинских машина

Позив за подношење понудаЈНМВ 106-19 Ангажовање грађевинских машина

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 66-18 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија

Обавештење о закљученом Уговору ЈН 49-2018 Контејнерска коларница за санитарну воду

Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 36-18 Потрошни алат

Oбавештење о зug ЈНМВ 44-18 Мерачи топлотне енергије

Обавештење о закљученом уговору ЈН 7-2018 – активна електрична енергија

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 59-18 III Сервис електронских уређаја и аутоматике

Одлука о додели уговора ЈНМВ 66-18 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија

Одлука о додели уговора ЈН 49-2018 Контејнерска коларница за санитарну воду

Одлука о додели уговора ЈНМВ 24-18 Опрема за видео надзор

Одлука о додели уговора 36-18 Потрошни алат

Одлука о додели уговора ЈНМВ 44-18 Мерачи топлотне енергије

Oбавештење о зug ЈНМВ 40-18 III Грађевински материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 66-18 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија

Конкурсна документација ЈНМВ 66-18 Грађевинско-занатско одржавање службених просторија

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 24-18 Опрема за видео надзор

2. Питањa и одговори за ЈНМВ 36-18 Потрошни алат

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 36-18 Потрошни алат

Oбавештење о зug ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде Партија 2

Позив за подношење понуда ЈНМВ 24-18 Опрема за видео надзор

Конкурсна документација ЈНМВ 24-18 Опрема за видео надзор

Позив за подношење понуда ЈНМВ 44-18 Мерачи топлотне енергије

Конкурсна документација ЈНМВ 44-18 Мерачи топлотне енергије

Oбавештење о зug ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде Партија 4

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-18 II Грађевински материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 59-18 III Сервис електронских уређаја и аутоматике

Конкурсна документација ЈНМВ 59-18 III Сервис електронских уређаја и аутоматике

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 36-18 Потрошни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 36-18 Потрошни алат

Oбавештење о зug ЈНМВ 43-18 Канцеларијскe столице Партија 1

Допуна конкурсне докуметацијe ЈН 7-2018 Aктивна електрична енергија

Oбавештење о зug ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде Партија 5

Oбавештење о зug ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај Партија 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 77-18 III Израда елабората и студија

Позив за подношење понуда ЈНМВ 62-18 Одржавање рачунарске опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 62-18 Одржавање рачунарске опреме

Одлука о додели уговора ЈНМВ 67-18 Сервис и оверавање калориметара

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 40-18 II Грађевински материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 40-18 II Грађевински материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 59-18 II Сервис електронских уређаја и аутоматике

Позив за подношење понуда ЈН 49-2018 Контејнерска коларница за санитарну воду

Конкурсна документација ЈН 49-2018 Контејнерска коларница за санитарну воду

Одлука о додели уговора ЈНМВ 41-18 Средства и опрема личне заштите

Одлука о додели уговора ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај – Партија 2

Конкурсна документација ЈНМВ67-18 Сервис и оверавање калориометара

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 67-18 Сервис и оверавање калориометара

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде,партија 1

Одл. о обустави поступка ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде,партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 77-18 III Израда елабората и студија

Одлука о додели уговора ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде – Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде – Партија 3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде – Партија 4

Одлука о додели уговора ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде – Партија 5

Позив за подношење понуда ЈН 7-2018 Aктивна електрична енергија

Измењена Конкурсна докуметација ЈНМВ 41-18 Средства и опрема личне заштите

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 41-18 Средства и опрема личне заштите

Обавештење о продужењу рока за доставу пoнуда ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештаj

Измена конкурсне докуметацијe ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај

Конкурсна документација ЈНМВ 41-18 Средства и опрема личне заштите

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 41-18 Средства и опрема личне заштите

Обавештење о обустави ЈНМВ 59-18 II Сервис електронских уређаја и аутоматике Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 59-18 II Сервис електронских уређаја и аутоматикеПартија 1

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 59-18 II Сервис електронских уређаја и аутоматике Партија 2

Питања и одговори за ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај

Измена конкурсне докуметацијe ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 40-18 Грађевински материјал – Партија 3

Одл. о обустави поступка ЈНМВ 40-18 Грађевински материјал – Партија 3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-18 Грађевински материјал – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-18 Грађевински материјал – Партија 2

Конкурсна документација ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај

Позив за подношење понуда ЈНМВ 43-18 Канцеларијски намештај

Oбавештење о зug 11-18 Електропрекидачи, склопке и релеји

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 77-18 II Израда елабората и студија

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 77-18 II Израда елабората и студија

Конкурсна документација ЈНМВ 59-18 II Сервис електронских уређаја и аутоматике

Позив за подношење понуда ЈНМВ 59-18 II Сервис електронских уређаја и аутоматике

Конкурсна документација ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде

Позив за подношење понуда ЈНМВ 47-18 Хемикалије за хемијску припрему воде

Конкурсна документација ЈНМВ 40-18 Грађевински материјал

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 40-18 Грађевински материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 77-18 II Израда елабората и студија

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 77-18 II Израда елабората и студија

Одлука о додели уговора ЈНМВ 59-18 Сервис електронских уређаја и аутоматике Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 11-18 Електропрекидачи, склопке и релеји

Одлука о додели уговора ЈНМВ 80-18 II Услуге штампањa

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 59-18 Сервис електронских уређаја и аутоматике Партија 2

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 59-18 Сервис електронских уређаја и аутоматике Партија 3

Позив за подношење понуда ЈНМВ II 80-18 Услуге штампањa

Oбавештење о зug ЈНМВ 12-18 Електроматеријал

Oбавештење о зug ЈНМВ 15-18 Циркулационе пумпе

Конкурсна документација ЈНМВ 11-18 Електропрекидачи, склопке и релеји

Конкурсна документација ЈНМВ 59-18 Сервис електронских уређаја и аутоматике

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 11-18 Електропрекидачи, склопке и релеји

Позив за подношење понуда ЈНМВ 59-18 Сервис електронских уређаја и аутоматике

Одлука о додели уговора ЈНМВ 38-18 Канцеларијски материјал

Одл. о додели уговора ЈНМВ 19-18 Системи за одржавање притиска

Одлука о додели уговора ЈНМВ 65-18 Реконструкца унутрашњих инсталација

Одлука о додели уговора ЈНМВ 12-18 Електроматеријал

Одлука о додели уговора ЈНМВ 9-18 Пакетне топлотне подстанице

Одлука о додели уговора ЈНМВ 15-18 Циркулационе пумпе

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 94-18 Реконструкција димних канала

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 94-18 Реконструкција димних канала

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 38-18 Канцеларијски материјал

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 38-18 Канцеларијски материјал

Питањa и одговори ЈНМВ 38-18 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 65-15 Реконструкција унутрашњих инсталација

Конкурсна документација ЈНМВ 65-15Реконструкција унутрашњих инсталација

Позив за подношење понуда ЈНМВ 19-18 Системи за одржавање притиска

Конкурсна документација ЈНМВ 19-18 Системи за одржавање притиска

Позив за подношење понуда ЈНМВ 9-18 Пакетне топлотне подстанице

Конкурсна документација ЈНМВ 9-18 Пакетне топлотне подстанице

Oбавештење о зug ЈНМВ 18-18 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 42-17 канцеларијски материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 38-18 Канцеларијски материјал

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 12-18 Електроматеријал

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 12-18 Електроматеријал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 12-18 Електроматеријал

Конкурсна документација ЈНМВ 12-18 Електроматеријал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 68-18 Ревизија и реконструкција трафостанице

Конкурсна документација ЈНМВ 68-18 Ревизија и реконструкција трафостанице

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 15-18 Циркулационе пумпе

Конкурсна документација ЈНМВ 15-18 Циркулационе пумпе

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 10-18 Опрема за регулацију протока и притиска у сист.грејања

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 10-18 Опрема за регулацију протока и притиска у системима грејања

Позив за подношење понуда ЈНМВ 10-18 Опрема за регулацију протока и притиска у системима грејања

Конкурсна документацијаЈНМВ 10-18 Опрема за регулацију протока и притиска у системима грејања

Позив за подношење понуда ЈНМВ 94-18 Реконструкција димних канала

Конкурсна документација ЈНМВ 94-18 Реконструкција димних канала

Oбавештење о зug ЈНМВ ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS – Партија 1

Oбавештење о зug ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Oбавештење о зug ЈНМВ 42-18 Рачунари и рачунарска опрема

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 18-18 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 18-18 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Oбавештење о зug ЈНМВ 56-18 Ремонт пумпи и електромотора

Одлука о додели уговора ЈНМВ 42-18 Рачунари и рачунарска опрема

Одлука о додели уговора ЈНМВ55-18 – Партија 2 GPRS

Oбавештење о зug ЈНМВ 92-18 Одржавање грађевинских машина и опреме

Одлука о додели уговора ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Одлука о додели уговора ЈНМВ 37-18 Горивa за транспортна средства

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 42-18 Рачунари и рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМВ 42-18 Рачунари и рачунарска опрема

Одлука о додели уговора ЈНМВ 92-18 Одржавање грађевинских машина и опреме

Питањa и одговори за ЈНМВ 37-18 Гориво за транспортна средства

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 37-18 Гориво за транспортна средства

Конкурсна документација ЈНМВ 37-18 Гориво за транспортна средства

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 8-18 Запорни вентили и остала арматура

Питања и одговори ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама 6

Oбавештење о зug ЈНМВ 63-18 Одржавање моторних возила

Oбавештење о зug ЈНМВ 13-18 Аутоматика подстаница топлана и котларница -рез делови произвођача SIMENS

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама 5

Измена конкурсна докуметацијe 5 ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Питања и одговори 5 ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Позив за подношење понуда ЈНМВ 75-18 Израда пројеката регулације саобраћаја

Конкурсна документација ЈНМВ 75-18 Израда пројеката регулације саобраћаја

Питањa и одговори ЈНМВ 34-18 Алат и прибор грађевински 1

Позив за подношење понуда ЈНМВ 56-18 Ремонт пумпи и електромотора

Конкурсна документација ЈНМВ 56-18 Ремонт пумпи и електромотора

Позив за подношење понуда ЈНМВ 8-18 Запорни вентили и остала арматура

Конкурсна документација ЈНМВ 8-18 Запорни вентили и остала арматура

Одлука о додели уговора ЈНМВ55-18 – Партија 1 Услуге мобилне телефоније.pdf

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 92-18 Одржавање грађевинских машина и опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 92-18 Одржавање грађевинских машина и опреме

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин 3

Измена конкурсна докуметацијe 3 ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Питања и одговори ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Позив за подношење понуда ЈНМВ 34-18 Алат и прибор грађевински

Конкурсна документација ЈНМВ 34-18 Алат и прибор грађевински

Питања и одговори 3 ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 63-18 Одржавање моторних возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 100-18 Асфалтирање

Конкурсна документација ЈНМВ 100-18 Асфалтирање

Одлука о додели уговора ЈНМВ 13-18 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови произвођача SIMENS

Одлука о додели уговора ЈНМВ 22-18 Резервни делови за телекомуникациону опрему

Измена конкурсна докуметацијe 2 ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Обавештење о продужењу рока за ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Измена конкурсне докуметацијe 2 ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Питања и одговори 2 ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Измена конкурсне докуметацијe ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Конкурсна документација ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 78-18 III Израда пројектно техничке документације за радионице и магацин са пратећим просторијама

Измењена конкурсна документација ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Измена конкурсне докуметацијe ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Питања и одговори за ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Обавештење о продужењу рока за доставу пануда ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 81-81 Периодични и систематски прегледи запослених

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 63-18 Одржавање моторних возила

Одлука о додели уговора ЈНМВ 16-18 Фреквентни регулатори

Одлука о додели уговора ЈНМВ 81-18 Периодични и систематски прегледи запослених

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 22-18 Резервни делови за телекомуникациону опрему

Конкурсна документација ЈНМВ 22-18 Резервни делови за телекомуникациону опрему

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 13-18 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови произвођача SIMENS

Конкурсна документација ЈНМВ 13-18 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови  роизвођача SIMENS

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 63-18 Одржавање моторних возила

Конкурсна документација ЈНМВ 63-18 Одржавање моторних возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Kонкурсна документација ЈНМВ 55-18 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Позив за подношење понуда ЈНМВ 16-18 Фреквентни регулатори

Kонкурсна документација ЈНМВ 16-18 Фреквентни регулатори

Одлука о додели уговора ЈНМВ 90-18 Ангажовање радне снаге – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 90-18 Ангажовање радне снаге – Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 93-18 Рекреација – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 93-18 Рекреација – Партија 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 35-18 Tрајни алат Партија 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 93-18 Рекреација Партија 2 – Кладово

Oбавештење о зug ЈНМВ 35-18 Tрајни алат Партија 1

Oбавештење о зug ЈНМВ 93-18 Рекреација Партија 1 – Ивањица

Oдлука о додели уговора ЈНМВ 81-18 Периодични и систематски преглед запослених

Измена конкурсна докуметацијe 2 ЈН 39-2017 Набав котла од 17 MW са горио за топлану Содара

Одлука о додели уговора ЈНМВ 41-17 Mултиф течна смеса за кондиц воде

Одлука о додели уговора ЈНМВ 82-18 Физичко -техничко обезбеђење

Позив за подношење понуда ЈНМВ 90-18 Ангажовање радне снаге

Конкурсна документација ЈНМВ 90-18 Ангажовање радне снаге

Конкур документација ЈН 39-2017 Котао од 17 MW са гориоником за топлану Содара-исправљена

Обавеш. о продуж .рока за поднош. понуда ЈН 39-2017 Котао од 17 MW са гор. за топлану Содара

Oбавештење о зug ЈНМВ 39-18 Водоводни,канал. материјал,санитарије и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 81-18 Периодични и систематски прегледи запослених

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 81-18 Периодични и систематски прегледи запослених

Конкурсна документација ЈНМВ 82-18 Физичко -техничко обезбеђење

Позив за подношење понуда ЈНМВ 82-18 Физичко -техничко обезбеђење

Конкурсна документација ЈНМВ 93-18 Рекреација

Позив за подношење понуда ЈНМВ 93-18 Рекреација

Одлука о додели уг. ЈНМВ 39-18 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Одлука о додели уговора ЈН 6-2018 – Црне челичне цеви

Одлука о додели уговора ЈНМВ 35-18 Tрајни алат – Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 35-18 Tрајни алат – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 78-18 II-Израда пројектa за реконструкцију крова Топлане Котеж

Oбавештење о зug ЈНМВ 64-18 Ангажовање грађевинских машина

Конкурсна документација ЈН 5-2018 Предизоловане челичне цеви

Позив за подношење понуда ЈН 5-2018 Предизоловане челичне цеви

3. Питањa и одговори за ЈНМВ 35-18 Трајни алат

2. Питањa и одговори за ЈНМВ 35-18 Трајни алат

Обавеш. о продуж .рока за поднош. понуда понуда ЈНМВ 35-18 – Трајни алат

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 35-18 – Трајни алат

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 35-18 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 39-18 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 39-18 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 35-18 Tрајни алат

Позив за подношење понуда ЈНМВ 35-18 Tрајни алат

Kонкурсна документација ЈНМВ 64-18 Ангажовање грађевинских машина

Позив за подношење понуда ЈНМВ 64-18 Ангажовање грађевинских машина

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 78-18 Израда пројектa за реконструкцију крова Топлане Котеж

Конкурсна документација ЈН 6-2018 – Црне челичне цеви

Позив за подношење понуда ЈН 6-2018 – Црне челичне цеви

Конкурсна документација ЈНМВ 78-18 Израда пројектa за реконструкцију крова Топлане Котеж

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 78-18 Израда пројектa за реконструкцију крова Топлане Котеж

Одл. о додели уг. ЈНМВ 77-18 Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања

Oбавеш. о зug ЈНМВ 83-18 Licence za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

Oбавештење о зug ЈНМВ 86-18 одржавање хигијене у пословним просторијама

Plan nabavki za 2018. godinu (sa III izmenom)

Oбавештење о зug ЈНМВ 46-18 Со за хемијску припрему воде

Конкурсна документација ЈНМВ 77-18 Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 77-18 Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања

Одлука о I измени уговора ЈН 44-2017 – новa подст. Лава Толстоја 23

Одл. о додели уг. ЈНМВ 83-18 Licenca za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

Одл. о додели уг. ЈНМВ 84-18 Licenca za antivirus softver

Одл. о додели уг. ЈНМВ 86-18 одржавање хигијене у пословним просторијама

Одл. о додели уг. ЈНМВ 46-18 Со за хемијску припрему воде

I Обавеш. о продуж .рока за поднош. понуда понуда ЈНМВ 83-18 – Licence za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

II Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 83-18 Licenca za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 84-18 Licenca za antivirus softver

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 83-18 Licenca za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 84-18 Licenca za antivirus softver

Конкурсна документација ЈНМВ 83-18 – Licence za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

Конкурсна документација ЈНМВ 46-18 Со за хемијску припрему воде

Конкурсна документација ЈНМВ 84-18 Licenca za antivirus softver

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 46-18 Со за хемијску припрему воде

Позив за подношење понуда ЈНМВ 83-18 Licence za OC Microsoft WINDOWS i OFFICE

Позив за подношење понуда ЈНМВ 84-18 Licenca za antivirus softver

Конкурсна документација ЈНМВ 86-18 одржавање хигијене у пословним просторијама

Позив за поднош понуда ЈНМВ 86-18 одржавање хигијене у пословним просторијама

Plan nabavki 2018 (2)

Измена I Плана јавних набавки за 2018. годину

План набавки за 2018. годину

Обавеш о поднетом зах. за заштиту права ЈН 39-2017 Котао од 17 MW са гор за топлану Содара

Измена конкурсна докуметацијe ЈН 39-2017 Набав котла од 17 MW са горио за топлану Содара

Обав. о продужењу рока ЈН 39-2017 Котао од 17 MW са гориоником за топлану Содара

4. Питање и одговор за ЈН 39-2017Набавка котла од 17 MW са гориоником за топлану Содара

3. Питање и одговор за ЈН 39-2017 Набавка котла од 17 MW са гориоником за топлану Содара

Измена конкурсна докуметацијe ЈН 39-2017 Набав котла од 17 MW са горио за топлану Содара

1. Питање и одговор за ЈН 39-2017Набавка котла од 17 MW са гориоником за топлану Содара

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 66-17 Израда Акта о процени ризика

Конкур документација ЈН 39-2017 Котао од 17 MW са гориоником за топлану Содара

Позив за подношење понуда ЈН 39-2017 Котао од 17 MW са гориоником за топлану Содара

Обавештење о поднетом зах. за заштиту права ЈНМВ 41-17 Mултиф течна смеса за кондиц воде

Конкурсна документација ЈНМБ 41-17 Mултиф течна смеса за кондиц воде у сист. даљ. грејања

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 41-17 Mултиф течна смеса за кондиц воде у сист. даљ. грејања

Oбавештење о зug ЈНМВ 32-17 рачунарска опрема

1. Питањe и одговор за ЈНМВ 41-17

Oбав. о зug ЈНМВ 19-17 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Одлука о додели ЈН 44-2017 активна електрична енергија

Одлука о додели уговора ЈНМВ 32-17 рачунарска опрема

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 74-17 Надз. провера спровођења ISO стандарда

Одлука о додели уговора ЈНМВ 19-17 Експанзионе посуде и вентили сигурности

3. Питање и одговор за ЈН 30-2017 Контеј. подст топле потр воде на топлани Котеж

2. Питање и одговор за ЈН 30-2017 Контеј. подст топле потр воде на топлани Котеж

Обавештење о продужењу рока отварања понуда ЈНМВ 32-17 Рачунарска опрема

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 32-17 Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора ЈНМВ 25-17 Опрема за видео надзор

Одлука о додели уговора ЈНМВ 36-17 Путничка возила – карававан

Oбавеш. о зug ЈНМВ 37-17 Лиценце AutoCAD LT са трогодишњим одржавањем

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 74-17 Надзор за спровођење ISO стандарда

Конкурсна документација ЈНМВ 32-17 Рачунарска опрема

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 32-17 рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМВ 66-17 Израда Акта о процени ризика

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 66-17 Израда Акта о процени ризика

1. Питање и одговор за ЈН 30-2017 Контеј. подст топле потр воде на топлани Котеж

1. Питање и одговор за ЈНМВ 25-17 Опрема за видео надзор

Конкурсна документација ЈНМВ 25-17 Опрема за видео надзор

Конкурсна документација ЈНМВ 19-17 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 74-17 Надзор за спровођење ISO стандарда

Одлука о додели уговора ЈНМВ 68-17 одржавање рачунарске опреме

Одлука о IV измени уговора ЈН 40-2016 – подст. Б. Радичевића 4

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 19-17 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 74-17 Надзор за спровођење ISO стандарда

Позив за подношење понуда ЈНМВ 25-17 Опрема за видео надзор

Конкурсна документација ЈНМВ 36-17 Путничка возила – карававан

Позив за подношење понуда ЈНМВ 36-17 Путничка возила – карававан

Одлука о додели уговора ЈНМВ 26-17 Фреквентни регулатори

Конкур документација ЈН 30-2017 Контејнерска подст топле потр воде на топлани Котеж

Позив за подношење понуда ЈН 30-2017 Контејнерска подст топле потр воде на топлани Котеж

Конкурсна документација ЈНМВ 68-17 Одржавање рачунарске опреме

Позив за подношење понуда ЈНМВ 68-17 Одржавање рачунарске опреме

Позив за подношење понуда ЈН 44-2017 активна електрична енергија

Oбавештење о зug ЈН 9-2017-Партија 1 – предизоловане цеви и прат. материјал

Обавештење о обустави пост. ЈН 9-2017-Партија 2 -црне цеви и прат. материјал

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 1-17 – Партија 1

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 1-17 – Партија 2

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 1-17 – Партија 3

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 1-17 – Партија 4

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 37-17 Лиценце AutoCAD LT са трогодишњим одржавањем

Конкурсна документација ЈНМВ 26-17 Фреквентни регулатори

позив за подношење понуда ЈНМВ 26-17 Фреквентни регулатори

Конкурсна документација ЈНМВ 37-17 Лиценце AutoCAD LT са трогодишњим одржавањем

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 37-17 Лиценце AutoCAD LT са трогодишњим одржавањем

Oбавештење о зug ЈНМВ 12-17

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 8-17 Сензори притиска за подстанице и топлане

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 8-17 Сензори притиска за подстанице и топлане

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6-17 III Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-17 грађевински материјал – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-17 грађевински материјал – Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-17 грађевински материјал – Партија 3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-17 грађевински материјал – Партија 4

Oбавеш. о зug ЈНМВ 38-17 Усклађ. интегр система менаџмента са новим стандардима

Конкурсна документација ЈНМВ 6-17 III Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 6-17 III Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Oбавештење о зug ЈНМВ 90-17 III Постављање бетонске галантерије

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 6-17 II Аутом. подстаница топлана и котл.-рез делови

Одлука о додели уговора ЈНМВ 90-17 III Постављање бетонске галантерије

Конкурсна документација ЈНМВ 1-17 Грађевински материјал

Одлука о додели уговора ЈНМВ 12-17 Потрошни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 1-17 Грађевински материјал

Одлука о додели уговора ЈНМВ 78-17 испитивање вентила сигурности

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 6-17 II Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

1. питање и одговор 9-2017 Парттија 1 – предизоловане цеви

1. Питање и одговор за ЈНМВ 90-17 III Постављање бетонске галантерије

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 13-17 II Запорни вентили и остала арматура

Oбавештење о зug ЈНМВ 91-17 Израда и монтажа ограде

Одлука о додели уговора ЈНМВ 38-17 Усклађ. интегр система менаџмента са новим стандардима

Конкурсна документација ЈНМВ 8-17 сензори и детектори

Конкурсна документација ЈНМВ 90-17 III Постављање бетонске галантерије

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 13-17 II Запорни вентили и остала арматура

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 8-17 Сензори притиска за подстанице и топлане

Позив за подношење понуда ЈНМВ 90-17 III Постављање бетонске галантерије

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 12-17 Потрошни алат

Oбавеш. о зug ЈНМВ 52-17 Сервис и оверавање калориметара

obav. o obust. post. JNMV 90-17 II – Postavlj. betonske galanterije

Oбавештење о зug ЈНМВ 42-17 канцеларијски материјал

Обавеш. о закљ. уговору ЈНМВ 4-17 Електрогр, осветљ, инст. делови и потр. матер

Конкурсна документација ЈНМВ 78-17 испитивање вентила сигурности

Позив за подношење понуда ЈНМВ 78-17 испитивање вентила сигурности

obav. o obust. post. JNMV 90-17 II – Postavlj. betonske galanterije

Конкурсна документација ЈНМВ 12-17 Потрошни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 12-17 Потрошни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 6-17 II Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 6-17 II Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Конкурсна документација ЈНМВ 38-17 Усклађивање интегрисаног система менаџмента са новим стандардима

Позив за подношење понуда ЈНМВ 38-17 Усклађивање интегрисаног система менаџмента са новим стандардима

Oбавештење о зug ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

Обав. о закљ. 6. уговорa ЈН 7-2016 Партија 2 црне цеви и прат. матер.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 4-17 Електрогрејачи, осветљење, инсталациони делови и потрошни материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 40-17 – Партија 4

Oбавештење о зug ЈНМВ 29-17 Пумпе за грејање и топлу воду

Конкурсна документација ЈН 9-2017 предизоловане и црне цеви

Позив за подношење понуда ЈН 9-2017 предизоловане и црне цеви

Конкурсна документација ЈНМВ 13-17 II Запорни вентили и остала арматура

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 40-17 – Партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 53-17 II -Сервис електр. уређ. и аутоматике

Одлука о II измени уговора ЈН 40-2016 – новe подст. Граничарска 8, Ослобођења 72

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 13-17 II Запорни вентили и остала арматура

Oбавеш о зug ЈН 50-2017 II Израда и замена бубњ загрејача воде на котлу бр. 1 на топл Котеж

Oбавештење о зug ЈНМВ 48-17 – Прилагођ топл.подст. санит. воде нискотемперат. реж

Oбавештење о зug ЈНМВ 56-17 Израда пројектне документације

Конкурсна документација ЈНМВ 52-17 Сервис и оверавање калориометара

Конкурсна документација ЈНМВ 91-17 Израда и монтажа ограде

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 52-17 Сервис и оверавање калориометара

Позив за подношење понуда ЈНМВ 91-17 Израда и монтажа ограде

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 40-17 – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 40-17 – Партија 3

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 40-17 – Партија 5

Конкурсна документација ЈНМВ 90-17 II Постављање бетонске галантерије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 90-17 II Постављање бетонске галантерије

Обав. о закљ. 5. уговорa ЈН 7-2016 Партија 2 црне цеви и прат. матер.

obav. o obust. post. JNMV 90-17 – Postavlj. betonske galanterije

Одлука о додели уговора ЈН 50-17 II Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж

Одл. о додели уг. ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

Одлука о додели уговора ЈНМВ 42-17 канцеларијски материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 4-17 Електрогрејачи, осветљење, инсталациони делови и потрошни материјал

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 4-17 Електрогрејачи, осветљење, инсталациони делови и потрошни материјал

Одлука о додели уговора ЈН 7-2016 Цеви, лукви, профили и прирубнице Партија 2 – 5. уговор

Одлука о додели уговора ЈНМВ 29-17 Пумпе за грејање и топлу воду

Одлука о додели уговора ЈНМВ 48-17 Прилагођавање топлотних подстаница санитарне воде нискотемпературном режиму

Одлука о додели уговора ЈНМВ 56-17 Израда пројектне документације

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 90-17 Постављање бетонске галантерије

Обав. о закљ. уговору ЈН 7-2016 Партија 1 предизоловане цеви и прат. матер. V уг.

Oбавештење o pokret. preg. post. bez obj. poziva

Конкурсна документација ЈН 50-2017 II Израда и замена бубњева загрејача воде на котлу бр. 1 на топлани Котеж

Одлука о додели уговора ЈНМВ 53-17 II Сервис електронских уређаја и аутоматике

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-17 – Вод. ,канализац. материјал,санитарије и фитинзи

2. Питање и одговор за ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

Oбав. о зug ЈНМВ 6-17 Аутом. подст, топлана и котларница

Конкурсна документација ЈНМБ 42-17 канцеларијски материјал

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 42-17 канцеларијски материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 11-17 – трајни алат

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите Партија 3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите Партија 4

Одлука о додели уговора ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите Партија 5

Одлука о додели уговора ЈНМВ 70-17 Текуће одржавање службених просторија

Позив за подношење понуда ЈНМВ 56-17 Израда пројектне документације

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 3-17 – елекреопрекидачи, склопке и релеји

1. Питање и одговор за ЈНМВ 29-17 Пумпе за грејање и топлу воду

1. Питање и одговор за ЈНМВ 90-17 Постављање бетонске галантерије

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

Конкурсна документација ЈНМВ 56-17 Израда пројектне документације

Обав. о продужењу рока ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 13-17 Запорни вентили и остала арматура

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 14-17 Гасна арматура – изолациона прирубница

Oбавештење о зug ЈНМВ 46-17 – Електронски мерни инструменти

Конкурсна документација ЈНМВ 29-17 Пумпе за грејање и топлу воду

Конкурсна документација ЈНМВ 48-17 Прилагођавање топлотних подстаница санитарне воде нискотемпературном режиму

Конкурсна документација ЈНМВ 53-17 II Сервис електронских уређаја и аутоматике

Одлука о додели Партија 1 , за 5. уговор

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 29-17 Пумпе за грејање и топлу воду

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 48-17 Прилагођавање топлотних подстаница санитарне воде нискотемпературном режиму

Позив за подношење понуда ЈНМВ 53-17 II Сервис електронских уређаја и аутоматике

Oбавештење о зug ЈНМВ 58-17 Техничка контрола пројеката

Обав. о закљ. уговору ЈН 7-2016 Партија 1 предизоловане цеви и прат. матер. IV уг.

Конкурсна документација ЈНМВ 90-17 Постављање бетонске галантерије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 90-17 Постављање бетонске галантерије

Конкурсна документација ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 83-17 Замена загрејача воде на котлу ВКЛМФ-6 на топлани Котеж

План набавки за 2017. годину III измена

Конкурсна документација ЈНМВ 70-17 Текуће одржавање службених просторија

Позив за подношење понуда ЈНМВ 70-17 Текуће одржавање службених просторија

Oбавештење о зug ЈНМВ 43-17 Гориво за транспортна средства

Одлука о додели Партија 1 , за 4. уговор

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6-17 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Одлука о додели уговора ЈНМВ 11-17 Трајни алат

Одлука о додели уговора ЈНМВ 20-17 Плочасти измењивачи топлоте

Одлука о додели уговора ЈНМВ 3-17 Електропрекидачи, склопке и релеји

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 13-17 Запорни вентили и остала арматура

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 14-17 Гасна арматура – изолациона прирубница

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите

Одлука о додели уговора ЈНМВ 43-17 Гориво за транспортна средства

Одлука о додели уговора ЈНМВ 46-17 Електронски мерни инструменти

Одлука о додели уговора ЈНМВ 58-17 Техничка контрола пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 40-17 Средства и опрема личне заштите

Oбавештење о зug ЈНМВ 34-17 Клима уређаји

1. Питањe и одговор за ЈНМВ 3-17 Електропрекидачи, склопке и релеји

1. Питањa и одговори за ЈНМВ 2-17 Водоводни,канализациони материјал,санитарије и фитинзи

1. Питањe и одговор за ЈНМВ 46-17 Електронски мерни инструменти

Конкурсна документација ЈНМВ 6-17 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 6-17 Аутоматика подстаница топлана и котларница-рез делови

Oбавеш. о зug ЈНМВ 53-17 Partija 1 Сервис електронских уређаја и аутоматике

Oбавеш. о зug ЈНМВ 53-17 Partija 2 Сервис електронских уређаја и аутоматике

Oбавештење о зug ЈНМВ 59-17 Услуге израде пројекта регулације саобраћаја

Конкурсна документација ЈНМВ 3-17 Електропрекидачи, склопке и релеји

Конкурсна документација ЈНМВ 20-17 Плочасти измењивачи топлоте

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 3-17 Електропрекидачи, склопке и релеји

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 20-17 Плочасти измењивачи топлоте

Обав. о закљ. 4. уговор ЈН 7-2016 Партија 2 црне цеви и прат. матер.

Одлука о додели уговора ЈН 7-2016 Цеви, лукви, профили и прирубнице Партија 2 – 4. уговор

Oбавештење о зug ЈНМВ 81-17 Преглед гасних горионика

Конкурсна документација ЈНМВ 46-17 Електронски мерни инструменти

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 46-17 Електронски мерни инструменти

Конкурсна документација ЈНМВ 2-17 Водоводни,канализациони материјал,санитарије и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 13-17 Запорни вентили и остала арматура

Конкурсна документација ЈНМВ 14-17 Гасна арматура – изолациона прирубница

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 2-17 Водоводни,канализациони материјал,санитарије и фитинзи

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 13-17 Запорни вентили и остала арматура

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 14-17 Гасна арматура – изолациона прирубница

obav. o obust. post. JNMV 53-17 – Partija 3

Oбавештење о зug ЈНМВ 75-17 Партија 1- 75-17 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова

Oбавештење о зug ЈНМВ 75-17 Партија 2- Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова

Конкурсна документација ЈНМВ 43-17 Гориво за транспортна средства

Конкурсна документација ЈНМВ 58-17 Техничка контрола пројеката

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 43-17 Гориво за транспортна средства

Позив за подношење понуда ЈНМВ 58-17 Техничка контрола пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 11-17 Трајни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 11-17 Трајни алат

Odluka o dodeli ugovora JNMV 51-17 Sanacija kotlova na Sodari

Одлука о додели уговора ЈНМВ 53-17 Сервис електронских уређаја и аутоматике Partija 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 53-17 Сервис електронских уређаја и аутоматике Partija 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 34-17 Клима уређаји

Одлука о додели уговора ЈНМВ 81-17 Преглед гасних горионика

Одлука о додели уговора ЈНМВ 54-17 Услуга прегледа ел.маг.вентила ,регулатора са издавањем атеста

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 53-17 Сервис електронских уређаја и аутоматике Partija 3

Oбав. о зug Партија 2 ЈНМВ 72-17 Услуге ангажовања машина за подбушивање

Одлука о обустави поступка ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 59-17 Услуге израде пројекта регулације саобраћаја

Питање и одговор за ЈНМВ 59-17 Услуге израде пројекта регулације саобраћаја

Измена конкурсна докуметацијe 2 ЈНМВ 51-17 Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара

Конкурсна документација ЈНМВ 59-17 Услуге израде пројекта регулације саобраћаја

Позив за подношење понуда ЈНМВ 59-17 Услуге израде пројекта регулације саобраћаја

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 51-17 Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 51-17 Санација котлова 2 и 3 на топлани Содара

Обав. о продужењу рока ЈНМВ 51-17 Санација котлова на топлани Содара

Конкурсна документација ЈНМВ 53-17

Позив за подношење понуда 53-17

Конкурсна документација ЈНМВ 34-17 (2)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 34-17

Конкурсна документација ЈНМВ 54-17 (2)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 54-17

Конкурсна документација ЈНМВ 81-17 (2)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 81-17

Одлука о додели уговора ЈНМВ 75-17 Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 75-17 Партија 1

Обавештење о зид јн 50-17

Конкурсна документација ЈНМВ 51-17 Санација котлова на топлани Содара

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 51-17 Санација котлова на топлани Содара

Одл. о додели уг. ЈНМВ 17-17 Комуникациони кабл

Одлука о додели уговора ЈНМВ 82-17 Партија 1 – Контрола детектора за гас пр. Гасаларм

Одлука о додели уговора ЈНМВ 82-17 Партија 2 – Контрола детектора за гас пр. Минел

Oбав. о зug Партија 1 ЈНМВ 72-17 Услуге ангажовања грађ машина

Oбав. о зug Партија 3 ЈНМВ 72-17 Услуге ангажовања путарског ваљка

Одлука о додели уговора ЈНМВ 72-17 II Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 72-17 II Партија 2

Конкурсна документација ЈНМВ 75-17 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 75-17 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова

4. Питање и одговор за ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

Одл. о додели уг. ЈНМВ 93-17 Асфалтирање

3. Питање и одговор за ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

2. Питање и одговор за ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

II Измена конкурсна докуметацијe ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

Обав. о продужењу рока ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

1. Питање и одговор за ЈНМВ 17-17 Комуникациони кабл

Конкурсна документација ЈНМВ 72-17 II Услуге ангажовања грађевинских машина

Конкурсна документација ЈНМВ 82-17 Сервис и контрола детектора за гас

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 72-17 II Услуге ангажовања грађевинских машина

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 82-17 Сервис и контрола детектора за гас

Конкурсна документација ЈНМВ 17-17 Комуникациони кабл

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 17-17 Комуникациони кабл

1. Питање и одговор за ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

Одлука о додели уговора ЈНМВ 72-17 Партија 1 Услуге ангажовања грађевинских машина

Одлука о додели уговора ЈНМВ 72-17 Партија 2 Услуге ангажовања машине за подбушивање

Одлука о додели уговора ЈНМВ 72-17 Партија 3 Услуге ангажовања путарског ваљка

Конкурсна документација ЈНМВ 93-17 Асфалтирање

Позив за подношење понуда ЈНМВ 93-17 Асфалтирање

Измена конкурсна докуметацијe ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

2. Питање и одговор за ЈН 50-2017 Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж

Обав. о продужењу рока ЈН 50-17 Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж

Измена конкурсна докуметацијe ЈН 50-17 Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж

Конкурсна документација ЈНМВ 72-17 Услуге ангажовања грађевинских машина

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 72-17 Услуге ангажовања грађевинских машина

Конкурсна документација ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

Позив за подношење понуда ЈН 28-2017 Набавка и уградња два економајзера на топлани Котеж

Oбавештење о зug ЈНМВ 67-17 Партија 1-штампање рачуна

Oбавештење о зug ЈНМВ 67-17 Партија 2-штампање опомена и пред. за изврш.

Oбавештење о зug ЈНМВ 67-17 Партија 3-штампање дневника рада котл…..

1. Питање и одговор за ЈН 50-2017 Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж

Oбавештење о зug ЈНМВ 45-17 – Таблетирана и ситна нејодирана со

Конкурсна документација ЈН 50-17 Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж

Позив за подношење понуда ЈН 50-17 Реконструкција котла бр.1 на топлани Котеж

Одлука о додели уговора ЈНМВ 67-17 Партија 1 – Ус. штампања излазних рачуна

Одлука о додели уговора ЈНМВ 67-17 Партија 2 – Ус. штампања опомена и пр. за извр.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 67-17 Партија 3 – Ус. штампања дневника котларница…

Обав. о закљ.2. уговор ЈН 7-2016 Партија 2 црне цеви и прат. матер.

Одл. о додели уг. ЈНМВ 45-17 Таблетирана и ситна нејодирана со

Oбавештење о зug ЈНМВ 76-17 одржавање хигијене у пословним просторијама

Одлука о додели уговора ЈН 7-2016 Цеви, лукви, профили и прирубнице Партија 2 – 2. уговор

II Одл. о додели уг. ЈНМВ 73-16 II Превентивни и периодични преглед запослених

Конкурсна документација ЈНМБ 45-17 Таблетирана и ситна нејодирана со

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 45-17 Таблетирана и ситна нејодирана со

Конкурсна документација ЈНМВ 67-17 Услуге штампања

Позив за подношење понуда ЈНМВ 67-16 Услуге штампања

Одл. о додели уг. ЈНМВ 76-17 одржавање хигијене у пословним просторијама

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 72-16 – Систематски прегледи запослених

Конкурсна документација ЈНМВ 76-17 одржавање хигијене у пословним просторијама

Позив за подношење понуда ЈНМВ 76-17 одржавање хигијене у пословним просторијама

Обавештење о дел пониш. поступка ЈНМВ 72-16 систем. преглед запослених

Обавештење о поништењу поступка ЈНМВ 73-16 Превентивни и периодични преглед запослених

Обавештење о закљученом уговору ЈН 40-2016 – активна електрична енергија

Oбавештење о зug ЈНМВ 4-16

Обав. о закљ. уговору ЈНМВ 41-16 Програм за рачунарско управљање радом топлана

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 19-16 Рез.делови за телекомуникациону опрему

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 68-16 III Текуће одржавање службених просторија

Oбавештење о зug ЈНМВ 29 -16

Одлука о додели уговора ЈНМВ 4-16 Mултифункционална течна смеса за кондиционирање воде у сист. даљ. грејања

Обавештење о поднетом ззп ЈНМВ 72-16 систематски преглед запослених

Обавештење о поднетом ззп ЈНМВ 73-16 II Превентивни и периодични преглед запослених

Одлука о додели уговора ЈНМВ 41-16 Програм за рачунарско управљање радом топлана

Одл. о обустави поступка ЈНМВ 68-16 III Текуће одржавање службених просторија

Обавештење о закљученом уговору ЈН 39-2016 – путничка возила караван

Одлука о додели уговора ЈНМВ 29-16 Опрема за видео надзор

Одлука о додели уговора ЈНМВ 19-16 Рез.делови за телекомуникациону опрему

Одлука о додели ЈН 40-16 активна електрична енергија

Обав. о закљ. уговору ЈН 7-2016 Партија 1 предизоловане цеви и прат. матер. II уг.

Одл. о додели уг. ЈНМВ 72-16 систематски преглед запослених

Одл. о додели уг. ЈНМВ 73-16 II Превентивни и периодични преглед запослених

Одлука о додели ЈН 39-16 набавка нових возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 41-16 Програм за рачунарско управљање радом топлана

Конкурсна документација ЈНМВ 41-16 Програм за рачунарско управљање радом топлана

Позив за подношење понуда ЈНМВ 29-16 Опрема за видео надзор

Конкурсна документација ЈНМВ 29-16 Опрема за видео надзор

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 19-16 Уређаји за телекомуникацију

Конкурсна документација ЈНМВ 19-16 Уређаји за телекомуникацију

Позив за подношење понуда ЈНМВ 68-16 III Текуће одржавање службених просторија

Конкурсна документација ЈНМВ 68-16 III Текуће одржавање службених просторија

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 73-16 II Превентивни и периодични преглед запослених

Конкурсна документација ЈНМБ 73-16 II Превентивни и периодични преглед запослених

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 72-16 Систематски прегледи запослених

Конкурсна документација ЈНМБ 72-16 Систематски прегледи запослених

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 56-16 испитивање вентила сигурности

Oбав. о зug ЈНМВ 15-16 резервни делови за горионике

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 30-16 II – фреквентни регулатор за Топлану Котеж

Обав. о закљ. уговору ЈН 7-2016 Партија 1 предизоловане цеви и прат. матер.

Одлука о додели уговора ЈНМВ 37-16 Kанцеларијски материјал

Oбав. о зug ЈНМВ16-16 II – Партија 2- аутоматика подстаница, топлана и котларница

Oбавештење о зug ЈНМВ 28-16 Контејнери за радионицу и свлачионицу

Одлука о додели уговора ЈНМВ 15-16 резервни делови за горионике

Одлука о додели уговора ЈНМВ 56-16 испитивање вентила сигурности

Oбав. о зug ЈНМВ16-16 II – Партија 1- аутоматика подстаница, топлана и котларница

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 1-16 ВЕРОНА БЕОГРАД -Водоводни,канализациони материјал….

Конкурсна документација ЈН 39-16 набавка нових возила

Позив за подношење понуда ЈН 39-16 набавка нових возила

Конкурсна документација ЈН 40-16 активна електрична енергија

Позив за подношење понуда ЈН 40-16 активна електрична енергија

Одлука о додели уговора ЈНМВ 30-16 II фреквентни регулатор за Топлану Котеж

Конкурсна документација ЈНМБ 15-16 резервни делови за горионике

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 15-16 резервни делови за горионике

Конкурсна документација ЈНМВ 56-16 испитивање вентила сигурности

Позив за подношење понуда ЈНМВ 56-16 испитивање вентила сигурности

Конкурсна документација ЈНМБ 37-16 Kанцеларијски материјал

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 37-16 Kанцеларијски материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 30 -16 II фреквентни регулатор за Топлану Котеж

позив за подношење понуда ЈНМВ 30-16 II фреквентни регулатор за Топлану Котеж

Питање 1 и одговор за ЈНМВ 1-16 Водоводни,канализациони материјал….

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 3-16 – Партија 3

Конкурсна документација ЈНМВ 69-16 одржавање рачунарске опреме

Позив за подношење понуда ЈНМВ 69-16 одржавање рачунарске опреме

Конк. докум. ЈНМВ 1-16 Водов.,канализ. материјал,санитарије,фитинзи и ситне арматуре за грејање

Позив за подн. понуда ЈНМВ 1-16 Водов.,канализ. материјал,санитарије,фитинзи и ситне арматуре за грејање

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 3-16 – Партија 5

Обавеш. о закљученом уг. ЈНМВ 3-16 – Партија 2

Конкурсна документација ЈНМБ 16-16 II аутоматика подстаница, топлана и котларница

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 16-16 II аутоматика подстаница, топлана и котларница

Питање 1 и одговор ЈНМВ 28-16 Контејнери за радионицу и свлачионицу

Конкурсна документација ЈНМВ 28-16 Контејнери за радионицу и свлачионицу

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 28-16 Контејнери за радионицу и свлачионицу

Oбавеш. о зug ЈНМВ 68-16 II Партија 1

Oбавеш. о зug ЈНМВ 66-16 II Израда пројектне документације

Обав. о закљ.1. уговоруЈН ЈН 7-2016 Партија 2 црне цеви и прат. матер.

Oбавештење о зug ЈНМВ 27-16 II Рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМБ 3-16 Грађевински материјал

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 3-16 Грађевински материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 42-16 пакетне топлотне подсанице

Oбавештење о продужењу рока за поднoшење понуда ЈНМВ 27-16 II рачунарска опрема

измена конкурсне документације ЈНМВ 27-16 II рачунарска опрема

Питање 2 и одговор ЈНМВ 27-16 II – рачунарска опрема

Одлука о додели уговора за Партију 1 ЈНМВ 68-16II Текуће одржавање службених просторија

Одлука о додели уговора за Партију 2 ЈНМВ 68-16II Текуће одржавање службених просторија

Питање 1 и одговор ЈНМВ 27-16 II – рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМБ 27-16 II рачунарска опрема

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 27-16 II рачунарска опрема

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 16-16 Партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 17-16 Сензори притиска за подстанице и топлане

1. питање и одговор за ЈНМВ 66-16 II Услуге на изради пројектне документације

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 16-16 Партија 3

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 16-16 Партија 4

Конкурсна документација ЈНМВ 66-16 II Услуге на изради пројектне документације

Позив за подношење понуда ЈНМВ 66-16 II Услуге на израдеи пројектне документације

конкурсна документација ЈНМВ 68-16 II Текуће одржавање службених просторија

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 68-16 II Текуће одржавање службених просторија

Конкурсна документација ЈНМВ 42-16 Испорука и пуштање у рад пакетних топл. подстаница

Обав. о закљ. Оквирном спор. ЈН ЈН 7-2016 Партија 2 црне цеви и прат. матер.

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 42-16 Испорука и пуштање у рад пакетних топлотних подстаница

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 51-16 Испитивање опреме под притиском – ИБР метода

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 21-16 – потрошни алат

Одлука о закључењу Оквирног споразума ЈН 7-2016 Партија 1 – предизоловане цеви

Одлука о закључењу Оквирног споразума ЈН 7-2016 Партија 2 – црне цеви

Обавештење о зуг ЈНМВ 58-16 ремонт транспортних пумпи и електромотора

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 14-16 – електрогрејачи, осветљење, инст. делови и потрошни материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 20-16 – трајни алат

Конкурсна документација ЈНМБ 16-16 аутоматика подстаница, топлана и котларница

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 16-16 аутоматика подстаница, топлана и котларница

Oбавеш. о зug ЈНМВ 68-16 Партија 1

Oбавеш. о зug ЈНМВ 68-16 Партија 2

Конкурсна документација ЈНМБ 17-16 сензори и детектори

Одлука о додели уговора ЈНМВ 50-16

Одлука о додели уговора ЈНМВ 51-16

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 17-16 Сензори притиска за подстанице и топлане

Питање 1 и одговор ЈН 7 – 2016 – Цеви, лукови, профили и прирубнице

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 68-16 Партија 5

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 68-16 Партија 4

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 68-16 Партија 3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 14-16 електрогрејачи, осветљење,…

Одлука о додели уговора ЈНМВ 21-16 потрошни алат

Одлука о додели уговора ЈНМВ 58-16 ремонт транспортних пумпи

Питање 1 и одговор ЈНМВ 51-16 – Испитивање опреме под притиском -ИБР метода

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 68-16 за Партију 5

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 68-16 за Партију 4

Одлука о обустави поступка ЈНМВ 68-16 за Партију 3

Конкурсна документација ЈНМВ 51-16 Испитивање опреме под притиском – ИБР метода

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 51-16 Испитивање опреме под притиском – ИБР метода

Конкурсна документација ЈНМВ 50-16 Испитивање опреме под притиском – услуге именованог тела

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 50-16 Испитивање опреме под притиском – услуге именованог тела

Питање 2 и одговор ЈНМВ 21-16 – потрошни алат

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 18-16 III Електронски мерни инструменти

Одлука о додели уговора ЈНМВ 68-16 Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 68-16 Партија 1

Питање 1 и одговор ЈНМВ 21-16 – потрошни алат

Одлука о додели уговора ЈНМВ 20-16 Трајни алат

Oбавеш. о зug ЈНМВ 55-16 Сервис и оверавање калориметара

Конкурсна документација ЈНМВ 14-16 електрогрејачи, осветљење, инст. делови и потрошни материјал

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 14-16 електрогрејачи, осветљење, инст. делови и потрошни материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 21-16 Потрошни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 21-16 Потрошни алат

Oбавештење о зug ЈН 43-2016 Партија 2 – горионици за котлове на Топлани Содара

Oбавештење о зug ЈН 43-2016 Партија 1 – горионици за котлове на Топлани Котеж

Питање 1 и одговор ЈНМВ 58-16 – ремонт транспортних пумпи и електромотора

Oбавеш. о зug ЈНМВ 61-16 II Техничка контрола пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 58-16 ремонт транспортних пумпи и електромотора

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 58-16 ремонт транспортних пумпи и електромотора

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 38-16 гориво за транспортна средства

Конкурсна документација ЈНМВ 68-16 Текуће одржавање службених просторија

Конкурсна докуметација ЈН 7-2016 Цеви, лукви, профили и прирубнице

Позив за подношење понуда ЈН ЈН 7-2016 Цеви, лукви, профили и прирубнице

Одлука о додели уговора ЈНМВ 18-16 III – Електронски мерни инструменти

Одлука о додели уговора ЈНМВ 38-16 Горива за транспортна средства

Конкурсна документација ЈНМВ 73-16 Превентивни и периодични преглед запослених

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 73-16 Превентивни и периодични преглед запослених

Одлука о додели уговора ЈН 43-2016 – Партија 2

Одлука о додели уговора ЈН 43-2016 – Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 61-16 II Техничка контрола пројеката

Питање 1 и одговор ЈНМВ 38-16 – гориво за транспортна средства

измена конкурсне документације ЈНМВ 20-16 Трајни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 20-16 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 55-16 Сервис и оверавање калориметара

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 55-16 Сервис и оверавање калориметара

Конкурсна документација ЈНМВ 18-16 III – Електронски мерни инструменти

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 18-16 III- Електронски мерни инструменти

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 31-16 – Партија 2

Питање 1 и одговор ЈНМВ 61-16 II Техничка контрола пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 20-16 Трајни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 20-16 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 61-16 II Техничка контрола пројеката

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 61-16 II Техничка контрола пројеката

Oбав. о зug ЈНМВ 8-16 Мерна опрема (манометри, термометри)

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 31-16 – Партија 1

Oбав. о зug ЈНМВ 9-16 Запорни вентили и остала арматура

Oбав. о зug ЈНМВ 25-16 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Oбавеш. о зug ЈНМВ 61-16 Техничка контрола пројеката

Oбавештење о зug ЈНМВ 67-16 Партија 1- Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина

Питање и одговор за ЈН 43-16 Горионици за котлове-4

Одлука о додели уговора ЈНМВ 75-16 – Партија 2 – Услуге корпоративног приступа – GPRS

Одлука о додели уговора ЈНМВ 75-16 – Партија 1 – Услуге мобилне телефоније

Питање и одговор за ЈН 43-16 Горионици за котлове-3

Oбав. о зug Партија 3 ЈНМВ 77-16 II Услуге ангажовања ауто корпе

Oбав. о зug Партија 2 ЈНМВ 77-16 II Услуге ангажовања машина за подбушивање

Oбав. о зug Партија 1 ЈНМВ 77-16 II Услуге ангажовања машина за копање и одвоз

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 67-16 – Партија 3 – одржавање возила Opel Movano

Oбавештење о зug ЈНМВ 67-16 Партија 2- Услуге одржавања моторних возила у гарантном року

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 18-16 II Електронски мерни инструменти

Питање и одговор за ЈН 43-16 Горионици за котлове-2

Питање и одговор за ЈН 43-16 Горионици за котлове

Одлука о додели уговора ЈНМВ 61-16 Техничка контрола пројеката

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите Партија 3

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите Партија 2

Одлука о додели уговора ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите Партија 1

Одлука о додели уговора ЈНМВ 25-16 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Одлука о додели уговора ЈНМВ 9-16 Запорни вентили и остала арматура

Одлука о додели уговора ЈНМВ 8-16 Мерна опрема (манометри, термометри)

Конкурсна документација ЈНМВ 75-16 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Позив за подношење понуда ЈНМВ 75-16 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 61-16 Техничка контрола пројеката

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 8-16 Мерна опрема (манометри и термометри)

Измена конкурсна докуметацијe II ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите

Конкурсна документација ЈНМВ 61-16 Техничка контрола пројеката

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 61-16 Техничка контрола пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 25-16 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 25-16 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 9-16 Запорни вентили и остала арматура

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 9-16 Запорни вентили и остала арматура

Одлука о додели уговора ЈНМВ 77-16 II Партија 3 Услуге ангажовања ауто корпе

Одлука о додели уговора ЈНМВ 77-16 II Партија 2 Услуге ангажовања машина за подбушивање

Одлука о додели уговора ЈНМВ 77-16 II Партија 1 Услуге ангажовања опреме за копање и одвоз

Конкурсна документација ЈНМВ 8-16 Мерна опрема (манометри и термометри)

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 8-16 Мерна опрема (манометри и термометри)

Конкурсна документација ЈН 43-2016 Горионици за котлове

Позив за подношење понуда ЈН 43-2016 Горионици за котлове

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите

Конкурсна документација ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 31-16 Средства и опрема личне заштите

Конкурсна документација ЈНМВ 67-16 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 67-16 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 77-16 II Услуге ангажовања грађевинских машина

Конкурсна документација ЈНМВ 77-16 II Услуге ангажовања грађевинских машина

Oбавештење о зug ЈНМВ 90-16 Асфалтирање, враћање саобраћајница у првобитно стање

Конкурсна документација ЈНМВ 18-16 II Електронски мерни инструменти

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 18-16 II Електронски мерни инструменти

Обавештење о обуст. поступка Партија 5 ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Oбав. о зug Партија 4 ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Обавештење о обуст. поступка Партија 3 ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Обавештење о обуст. поступка Партија 2 ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Oбав. о зug Партија 1 ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 18-16 Eлектронски мерни инструменти

Одлука II о измени уговора ЈН 44-2015 nova podstanica M Obrenovica 19

Одлука о додели уговора за Партију 1 – ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Одлука о додели уговора за Партију 4 – ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Одлука о обустави пост. за Партију 2 – ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Позив за подношење понуда ЈНМВ 53-16 преглед и поправка електромагнетних вентила и регулатора на гасним рампама

Конкурсна документација ЈНМВ 53-16 преглед и поправка електромагнетних вентила и регулатора на гасним рампама

Одл. о обустави поступка ЈНМВ 18-16 Електронски мерни инструменти

Конкурсна документација ЈНМВ 90-16 Асфалтирање, враћање саобраћајница у првобитно стање

Позив за подношење понуда ЈНМВ 90-16 Асфалтирање, враћање саобраћајница у првобитно стање

Конкурсна документација ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 77-16 Услуге ангажовања грађевинских машина

Oбавештење о зug ЈНМВ 70-16 одржавање хигијене у пословним просторијама

Oбавештење о зug ЈНМВ 54-16

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 13-16 – елекреопрекидачи, склопке и релеји

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 66-16 – израда пројектне документације

Конкурсна документација ЈНМВ 18-16 Електронски мерни инструменти

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 18-16 Електронски мерни инструменти

Oбавештење о зug ЈНМВ 27-16 Рачунарска опрема – штампачи

Позив за подношење понуда ЈНМВ 83-16 Услуге штампања и ковертирања рачуна

Конкурсна документација ЈНМВ 83-16 Услуге штампања и ковертирања рачуна

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 30-16 – фреквентни регулатор

Oбавеш. о зug ЈНМВ 59-16 Partija 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 2-16 – материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Oбавеш. о зug ЈНМВ 59-16 Partija 3

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

Позив за подношење понуда ЈНМВ 66-16 Услуге на изради пројектне документације

Конкурсна документација ЈНМВ 66-16 Услуге на изради пројектне документације

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 13-16 Електропрекидачи склопке и релеји

Конкурсна документација ЈНМВ 13-16 Електропрекидачи склопке и релеји

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 23-16 -циркулационе пумпе

Oбавеш. о зug ЈНМВ 59-16 Partija 2

1. питање и одговор за ЈНМВ 70-16 одржавање хигијене у пословним просторијама

Одлука о додели уговора ЈНМВ 54-16 сервис и преглед опреме у ЕХ изведби

Конкурсна документација ЈНМВ 70-16 одржавање хигијене у пословним просторијама

Позив за подношење понуда ЈНМВ 70-16 одржавање хигијене у пословним просторијама

Одлука о додели уговора ЈНМВ 30 -16 фреквентни регулатор за горионик 1 у Топлани Котеж

Oбавештење о зug ЈНМВ 43-15

Конкурсна документација ЈНМВ 27-16 Рачунарска опрема – штампачи

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 27-16 Рачунарска опрема – штампачи

Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-16 материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Одл. о обустави поступка ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

Одлука о додели уговора 59-16 Партија 1 Сервис електронских уређаја и компоненти

Одлука о додели уговора 59-16, Partija 2 Сервис електронских уређаја и компоненти

Одлука о додели уговора 59-16 Партија 3 Сервис електронских уређаја и компоненти

Конкурсна документација ЈНМВ 54-16 сервис и преглед опреме у ЕХ изведби

Позив за подношење понуда ЈНМВ 54-16 сервис и преглед опреме у ЕХ изведби

Конкурсна документација ЈНМВ 30 -16 фреквентни регулатор за горионик 1 у Топлани Котеж

позив за подношење понуда ЈНМВ 30-16 фреквентни регулатор за горионик 1 у Топлани Котеж

Конкурсна документација ЈНМВ 59-16 Сервис електронских уређаја и компоненти

Позив за подношење понуда ЈНМВ 59-16 Сервис електронских уређаја и компонети

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

2. питање и одговор за ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

1. питање и одговор за ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

Позив за подношење понуда ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

Конкурсна документација ЈНМВ 78-16 услуге обезбеђења објеката

Odluka o izmeni ugovora JN 44-2015

Oбавештење о зug ЈНМВ 76-15

obavestenje o zug JN 44 – 2015

Oбавештење о зug ЈНМВ 46-15

Oбавештење о обустави поступка ЈНМВ 19-15

Oбавештење о зug ЈНМВ 2-15 II

Oбавештење о зug ЈНМВ 37-15

Одлука о додели ЈНМВ 46-15 Софтвер за антивирус заштиту

Одлука о додели ЈНМВ 43-15 Индустријски гасови

Измeна конкурснe документације ЈНМВ 76-15 Израда физибилити студије

Обевештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 76-15 Израда физибилити студије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 46-15 Софтвер за антивирус заштиту

Конкурсна документација ЈНМВ 46-15 Софтвер за антивирус заштиту

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 76-15 Израда физибилити студије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 43-15 Индустријски гасови

Позив за подношење понуда ЈНМВ 61-15 Сервисирање електронских компоненти и уређаја

Конкурсна документација ЈНМВ 76-15 Израда физибилити студије

Конкурсна документација ЈНМВ 43-15 Индустријски гасови

Конкурсна документација ЈНМВ 61-15 Сервисирање електронских компоненти и уређаја

Oбавештење о зug ЈНМВ 82-15 II

Oбавештење о зug ЈНМВ 54-15

Конкурсна докуметацијаЈН 44-2015 Електрична енергија

Позив за подношење понуда ЈН 44-2015 Електрична енергија

Oбавештење о зug ЈН 5-2015 II Партија 5

Oбавештење о зug ЈНМВ 39-15 kancelarijski materijal

Oбавештење о зug ЈНМВ 59-15

Oбавештење о зug ЈНМВ 85-15 сертификација ИСО стандарда

Oбавештење о зug ЈН 5-2015 II Партија 4

Конкурсна документација ЈНМВ 37-15 Мултифункционална течна смеса

Позив за подношење понуда ЈНМВ 37-15 Мултифункционална течна смеса

Питања и одговори ЈНМВ 54-15 испитивање вентила сигурности

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 54-15 испитивање вентила сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 54-15 испитивање вентила сигурности

obavestenje o zug JNMV 27 -15 II

Oбавештење о зug ЈН 12-15 Partija 1

Одлука о додели ЈНМВ 2-15 II Водоводни, канализациони материјал и фитинзи

Одлука о додели ЈНМВ 85-15 сертификација ИСО стандарда

Oбавештење о зug ЈНМВ 38-15

Конкурсна документација ЈНМВ 19-15 Запорни вентили и остала арматура

Позив за подношење понуда ЈНМВ 19-15 Запорни вентили и остала арматура

Oбавештење о зug ЈНМВ 32-15 Партија 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 32-15 Партија 1

Odluka o dodeli ugovora JN 5-2015 II Partija 5

Odluka o dodeli ugovora JN 5-2015 II Partija 4

Позив за подношење понуда ЈНМВ 39-15 Канцеларијски материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 39-15 Канцеларијски материјал

Одлука о додели ЈНМВ 65-15 Услуге одржавања рачунарске опреме

Одлука о додели ЈНМВ 27-15 II Средства и опрема личне заштите

Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 65-14 Услуге одржавања рачунарске опреме

Oбавештење о зug ЈНМВ 25-15 II

Oбавештење о зug ЈНМВ 16-15

Oбавештење о зug ЈНМВ 55-15

Oбавештење о зug ЈНМВ 52-15

pitanje i odgovor u vezi JNMV 85-15

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 2-15 Водоводни, канализациони материјал и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 2-15 Водоводни, канализациони материјал и фитинзи

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 82-15 II Текуће одржавање зграде – преграђивање командне сале на топлани Котеж

Конкурсна документација ЈНМВ 82-15 II Текуће одржавање зграде – преграђивање командне сале на топлани Котеж

Позив за подношење понуда ЈНМВ 85-15 сертификација ИСО стандарда

Конкурсна документација ЈНМВ 85-15 сертификација ИСО стандарда

Измeна конкурснe документације ЈНМВ 27-15 II Средства и опрема личне заштите

Obavestenje o zug JNMV 63-15

Obavestenje o zug JN 5-2015 Partija 2

Obavestenje o zug JN 5-2015 Partija 1

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

Конкурсна документација ЈНМВ 25-15 II Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда ЈНМВ 25-15 II Рачунарска опрема

одлука о додели угов. ЈНМВ 63-15 радиографско сниманје завара

Конкурсна документација ЈНМВ 65-15 Услуге одржавања рачунарске опреме

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 65-15 Услуге одржавања рачунарске опреме

Obavestenje o zug JN 92-2015

Конкурсна документација ЈНМВ 32-15 Опрема за видео надзор и контролу приступа

Позив за подношење понуда ЈНМВ 32-15 Опрема за видео надзор и контролу приступа

Конкурсна документација ЈНМВ 38-15 Таблетирана и ситна нејодирана со

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 38-15 Таблетирана и ситна нејодирана со

Измена конкурсне докуметације ЈНМВ 63-15

Oбавештење о зug ЈНМВ 18-15

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 2-15 Водоводни, канализациони материјал и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 2-15 Водоводни, канализациони материјал и фитинзи

Oбавештење о зug ЈНМВ 64-15 Partija 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 64-15 Partija 1

Измeна конкур документације ЈНМВ 55-15 Контрола система за дојаву пожара

.Конкурсна документација ЈНМВ 55-15 Контрола система за дојаву пожара

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 55-15 Контрола система за дојаву пожара

Конкурсна документација ЈНМВ 52-15 Контрола ватрогасних апарата и хидрантске мреже и куповина нове опреме

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 52-15 Контрола ватрогасних апарата и хидрантске мреже и куповина нове опреме

obavestenje o zug JNMV 81-15

Obavestenje o zug JNMV 62-15

obavestenje o zug JNMVB 34-15

Poziv za podnosenje ponuda 5-2015

Konkursna dokumentacija JN 5-2015

KONKURSNA DOKUMENTACIJA 12-2015 PARTIJA 1 PREDIZOLOVANE CEVI I PRATECI MATERIJAL

JN CEVI, LUKOVI PROFILI I PRIRUBNICE 12-2015 PARTIJA 1 PREDIZOLOVANE CEVI I PRATECI MATERIJAL

Poziv za podnosenje ponuda 22-15 II

obavestenje o zaklj. ug 6-15

konkursna dokumentacija 22-15 II

Oбавештење о зug ЈНМВ 9-15

Конкурсна докуметација ЈН 92-2015 Пакетне топлотне пoдстанице

Позив за подношење понуда ЈН 92-2015 Пакетне топлотне пoдстанице

obav. o obust. post. JNMV 22-15

Конкурсна документацијаЈНМВ 34-15 Фреквентни регулатор

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 34-15 Фреквентни регулатор

Oбавест. о обустави пост. ЈН 37-ГОРИОНИЦИ

Обав. под. зах. за заш. права ЈНМВ 16-15

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 6-15 Комуникациони кабл

Конкурсна документација ЈНМВ 6-15 Комуникациони кабл (2)

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 81-15 Услуге геодетских снимања

Конкурсна документација ЈНМВ 81-15 Услуге геодетских снимања (2)

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 9-15 Електроматеријал, осветљење, грејачи

Конкурсна документација ЈНМВ 9-15 Електроматеријал, осветљење, грејачи

Конкурсна документација ЈНМВ 17-15 Потрошни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 17-15 Потрошни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 16-15 Трајни алат

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 16-15 Трајни алат

Oбав. о зug ЈНМВ 67-15 Партија 1

Конкурсна документација ЈН 41-2015 Гориво за транспортна средства

Позив за подношење понуда ЈН 41-2015 Гориво за транспортна средства

Oбавештење о зug ЈН 12-15

Obav. o podnetom zahtevu za zas. prava

Oбав. о зug ЈНМВ 67-15 Партија 2

obavestenje o zug JNMV 4-15

Obavestenje o zug JNMV 88-15 II

obavestenje o zug JNMV 27 15 Partija 1

Oбавештење о зug ЈНМВ 40-15

Obavestenje o zug jnmv 28-15

Oбав. о зug ЈНМВ 84-15 II Partija 3

obav. o obust. post. JNMV 84-15 II, Partija 2

Obavestenje o zug 84-15 II Partija 1

Конкурсна документација ЈНМВ 22-15 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за подношење понуда ЈНМВ 22-15 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 4 -15 материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 4-15 материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Конкурсна документација ЈНМВ 67-15 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 67-15 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина

Obav. o podn. zahtevu za zast. prava JNMV 27-15 – Partija3

odgovor narucioca na II zahtev za zastitu prava

Resenje o usvajanju zahteva za zastitu prava JNMV 27-15 Partija 3

obavestenje o zug JNMV 27 15 Partija 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 51-15

Конкурсна документација ЈН 60-2015 Преглед, сервис и оверавање калориметара

Позив за подношење понуда ЈН 60-2015 Преглед, сервис и оверавање калориметара

Oбавештење о зug ЈНМВ 58-15

Konk. dokum za JNMV 84-15 II

poziv za podnosenje ponuda JNMV 84-15 II

konk. dokum. JNMV 88-15 II

poziv za podn. ponuda JNMV 88-15 II

Obavestenje o obustavi postupka JNMV 88-15

Oбав. о зug ЈНМВ 84-15 Partija 4

Oбав. о зug ЈНМВ 84-15 Partija 2

konkursna dokumentacija JNMV 82-15

poziv JNMV 82-15

obavestenje o zug 49-2015 licence

Oбавештење о зug ЈНМВ 3-15

Oбавештење о зug ЈНМВ 25-15

Позив за подношење понуда ЈНМВ 28-15 Мерна опрема (манометри, термометри)

Конкурсна документација ЈНМВ 28-15 Мерна опрема (манометри, термометри)

Конкурсна документација ЈНМВ 51-15 Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 51-15 Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања

Конкурсна докуметација ЈН 12-2015 Партија 1 Црне цеви и пратећи материјал

Позив за подношење понуда ЈН 12-2015 Партија 1 Црне цеви и пратећи материјал

obavestenje o zug 86-2015 kredit

Конкурсна документација ЈНМВ 58-15 Редован преглед горионика са издавањем елебората

Позив за подношење понуда ЈНМВ 58-15 Редован преглед горионика са издавањем елебората

Конкурсна документација ЈНМВ 56-15 Обавезан преглед гасне опреме

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 56-15 Обавезан преглед гасне опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 3-15 Заптивни материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-15 Заптивни материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 25-15 Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда ЈНМВ 25-15 Рачунарска опрема

Обав. о закљ. уговору ЈН 37-2014 III gorionik 7MW

Конкурсна документација ЈНМВ 27-15 Средства и опрема личне заштите

Позив за подношење понуда ЈНМВ 27-15 Средства и опрема личне заштите

Izmena konk.dok JN 49-2015

obavestenje o zug 27 14

JN 49-15 pitanje i odgovor 1

Konkursna dokumentacija JNMV 87-15

Poziv JNMV 87-15

JNMV 84-15 – Konkursna dokumentacija

JNMV 84-15- Poziv

Одлука о измени уговора ЈН 29-2014 II Теретно возило до 3,5Т

Питања и одговори ЈН 86-2015 Финансијске услуге кредитног задужења 3

Обав. о закљ. уговору ЈН 29-2014 II Teretno vozilo

Обав. о закљ. уговору ЈНМВ 34-14

Конкурсна документација ЈН 49-2015 Лиценце за оперативне системе Windows и Office

Позив за подношење понуда ЈН 49-2015 Лиценце за оперативне системе Windows и Office

Питања и одговори ЈН 86-2015 Финансијске услуге кредитног задужења 2

Obavestenje o zug JN 37-2014 II

resenje-za JN29/2014 II

Обавештење о закљученом уговру ЈН 17-2014 II Измењивачи

obavestenje o zug 38 14 II Partija 1

obavestenje o zug 38 14 II Partija 2

Конкурсна документација ЈН 86-2015 Финансијске услуге кредитног задужења

Позив за подношење понуда ЈН 86-2015 Финансијске услуге кредитног задужења

Oбав о закљ. уг. ЈНМВ 15-14 Партија 2

Oбав о закљ. уг. ЈНМВ 15-14 Партија 1

obavestenje o zug JNMV 11 14 Partija 2

obavestenje o zug 25 14

obav. o obust. post. za Partiju 4 JNMV 11 14

obav. o obust. post. za Partiju 3 JNMV 11 14

obav. o obust. post. za Partiju 1 – JNMV 11 14

obavestenje o zug 6-14 II

Oбав.о закљ. уговору ЈНМВ 39-14

Конкурсна докуметација ЈН 37-2014 III горионик снаге 7 MW

Позив за подношење понуда ЈН 37-2014 III горионик снаге 7 MW

Обав. поднетом захтеву за заштиту права у ЈН 29-2014 II теретно возило

Oбав. о закљ. угов. ЈНМВ 57-14

obavestenje o zug 67 14 III

Oбавештење о зug ЈНМВ 4-14 II

Конкурсна докуметација ЈН 37 2014 II Аутоматика и механика горионика

Позив за подношење понуда ЈН 37 2014 II Аутоматика и механика горионика

Конкурсна документација ЈНМВ 20-14 III Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за подношење понуда ЈНМВ 20-14 III Експанзионе посуде и вентили сигурности

Измена Конкурснe докуметацијe ЈН 17-2014 III Измењивачи

Конкурсна документација ЈНМВ 15-14 Канцеларијски намештај

Позив за подношење понуда ЈНМВ 15-14 Канцеларијски намештај

Конкурсна документација ЈНМВ 34-14 Електропрекидачи, склопке и релеји

Позив за подношење понуда ЈНМВ 34-14 Електропрекидачи, склопке и релеји

Конкурсна документација ЈНМВ 27-14 Опрема за видео надзор

Позив за подношење понуда ЈНМВ 27-14 Опрема за видео надзор

Конкурсна документација ЈНМВ 38-14 II резервни делови за системе аутоматског управљања

Позив за подношење понуда ЈНМВ 38-14 II резервни делови за системе аутоматског управљања

Конкурсна докуметација ЈН 17-2014 II Измењивачи

Позив за подношење понуда ЈН 17-2014 II Измењивачи

Измена конкурсна докуметацијe ЈНМВ 11-14 Средства и опрема личне заштите

Питања и одговори ЈНМВ 11-14 Средства и опрема личне заштите

Позив за подношење понуда ЈНМВ 25-14 Фреквентни регулатори

Конкурсна документација ЈНМВ 25-14 Фреквентни регулатори

Позив за подношење понуда ЈНМВ 14-14 II Рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМВ 14-14 II Рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМВ 39-14 Сензори и детектори

Позив за подношење понуда ЈНМВ 39-14 Сензори и детектори

Obavestenje o zug JN 30-2014

Конкурсна документација ЈНМВ 11-14 Средства и опрема личне заштите

Позив за подношење понуда ЈНМВ 11-14 Средства и опрема личне заштите

Конкурсна документација ЈНМВ 67-14-III Израда пројеката за складиште боца под притиском

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 67-14-III Израда пројеката за складиште боца под притиском

Oбавештење о закљ. уговору ЈНМВ 14-14

Конкурсна документација ЈНМВ 26-14 Опрема за комун.са подстаницама

Позив за подношење понудаЈНМВ 26-14 Опрема за комун.са подстаницама

Конкурсна документација ЈНМВ 4-14 II Материја за антикорозивну заштиту и бојење

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-14 II Материја за антикорозивну заштиту и бојење

Питања и одговори везани за конкурсну документацију-2

Oбавештење о зug ЈНМВ 49-14

Oбавеш. о зug ЈНМВ 60-14 Partija 1

Oбавештење о зug ЈНМВ 55-14

obavestenje o zug 56 14 Partija 1

obavestenje o zug 56 14 Partija 1

Конкурсна документација ЈНМВ 6-14 II Индустријски гасови

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6-14 II Индустријски гасови

Конкурсна документација ЈНМВ 1-14 Спојни материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-14 Спојни материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 57-14 Обавезни преглед електроинсталација и громобрана

Позив за подношење понуда ЈНМВ 57-14 Обавезни преглед електроинсталација и громобрана

Конкурсна документација ЈНМВ 14-14 Шалтерски штампач

Позив за подношење понуда ЈНМВ 14-14 Шалтерски штампач

pitanje i odgovor 2 44-2014

Izmena konkursne dok. JN 37-2014

pitanja i odgovori 1 JN 37-2014 Gorionici

DOC231014-el.energija 44-14

Oбавештење о зуг ЈНМВ 38-14

Конкурсна докуметација ЈН 44-2014 Електрична енергија

Позив за подношење понуда ЈН 44-2014 Електрична енергија

Измена конкурснe докуметацијe ЈН 30-14 Предизоловане цеви, лукови, фитинзи и спојнице

Питања и одговори ЈН 30-14 Предизоловане цеви, лукови, фитинзи и спојнице

Конкурсна докуметација ЈН 37-ГОРИОНИЦИ

Позив за подношење понуда ЈН 37-ГОРИОНИЦИ

Конкурсна документација ЈНМВ 50-14 Испитивање вентила сигурности

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 50-14 Испитивање вентила сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 60-14 Сервисирање електронских компоненти и уређаја

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 60-14 Сервисирање електронских компоненти и уређаја

Конкурсна документација ЈНМВ 74-14 Текуће одржавање службених просторија

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 74-14 Текуће одржавање сл.просторија

Конкурсна документација ЈНМВ 49-2014 Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 49-2014 Мерење емисије штетних и опасних материја у продуктима сагоревања

Обавештење о закљученом уговру ЈН 17-2014 II Измењивачи

Конкурсна документација ЈНМВ 55-14 Редован преглед горионика са издавањем елебората

Позив за подношење понуда ЈНМВ 55-14 Редован преглед горионика са издавањем елебората

Конкурсна документација ЈНМВ 63-14 Ремонт транспортних пумпи и електромотора

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 63-14 Ремонт транспортних пумпи и електромотора

Конкурсна докуметација ЈН 30-14 Предизоловане цеви, лукови, фитинзи и спојнице

Позив за подношење понуда ЈН 30-14 Предизоловане цеви, лукови, фитинзи и спојнице

Конкурсна документација ЈНМВ 22-14 Мерила топлотне енергије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 22-14 Мерила топлотне енергије

obavestenje o zug JNMV 52 14

Конкурсна документација ЈНМВ 13-14 Средства за хигијену

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13-14 Средства за хигијену

Конкурсна документација ЈНМВ 13-14 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 13-14 Канцеларијски материјал

Oбавештење о закљученом уговору ЈНМВ 48-14

Конкурсна документација ЈНМВ 56-14 II Контрола детектора за гас

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 56-14 II Контрола детектора за гас

Конкурсна документација ЈНМВ 38-14 Резервни делови за мерила топлотне енергије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 38-14резервни делови за мерила топлотне енергије

Obavestenje o zug JN 5 2014 Partija 5

obavestenje o obustavi post. za Partiju 4

Obavestenje o zug JN 5 2014 Partija 3

Obavestenje o zug JN 5 2014 Partija 2

Obavestenje o zug JN 5 2014 Partija 1

Obavestenje o zug JN 5 2014 Partija 5

Obavestenje o zug JN 5 2014 Partija 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 42-14 Партија 2

Oбавештење о зug ЈНМВ 4-14

Конкурсна документација ЈНМВ 2-14 II Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-14 II Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 65-14 Услуге одржавања рачунарске опреме

Позив за подношење понуда ЈНМВ 65-14 Услуге одржавања рачунарске опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 32-14-III Вентили

Позив за подношење понуда ЈНМВ 32-14-III Вентили

Питања и одговори ЈН 23-2014 Мерачи протока гаса

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 51-14 Преглед гасне опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 51-14 Преглед гасне опреме

Позив за подношење понуда ЈНМВ 61-14 Услуге ревизије-реконструкције трафостанице

Конкурсна документација ЈНМВ 61-14 Услуге ревизије-реконструкције трафостанице

obavestenje o zug 69 14

obavestenje o zug 9-14

obavestenje o zug 6-14 Partija 2

obavestenje o obustavi post. 88-2014

obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka ЈН 88-2014

obavestenje o zug 68-14

obavestenje o zug 8-14

obavestenje o zug 6-14 Partija 1

obavestenje o obustavi post. JN 5 -2014 za partiju 4

Конкурсна документација ЈНМВ 59-14 Испитивање опреме под притиском

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 59-14 Испитивање опреме под притиском

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 48-14 Контрола ватрогасних апарата и хидрантске мреже и куповина нове опреме

Конкурсна документација ЈНМВ 48-14 Контрола ватрогасних апарата и хидрантске мреже и куповина нове опреме

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 52-14 Контрола система за дојаву пожара

Конкурсна документација ЈНМВ 52-14 Контрола система за дојаву пожара

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 64-14 Ремонт и балансирање вентилатора

Конкурсна документација ЈНМВ 64-14 Ремонт и балансирање вентилатора

Позив за подношење понуда ЈНМВ 33-14 Лежајеви

Конкурсна документација ЈНМВ 33-14 Лежајеви

Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1- ЈН 29/2014 Возила

konk.dokum 23 2014

poziv za podnosenje ponuda 23-2014

Konkursna dokumentacija JN 29-2014 putnicka vozila

Poziv za podnosenje ponuda JN 29-2014 putnicka vozila

izmena konk.dok. 79-14-partija 2

pitanja i odgovor 2 za JNMV 68-14

pitanja i odgovor 1 – za 42-14

pitanja i odgovori 5-2014

obavestenje o obustavi post. 2 -14 vod. i kan. materijal

obavestenje o obustavi post. 32 -14-II

Питања и одговори ЈНМВ 68-14 Израда пројеката регулације саобраћаја

Питања и одговори ЈНМВ 79-14 ISO Стандарди

Питања и одговори ЈНМВ 69-14 Техничка контрола пројеката

Питања и одговори ЈНМВ 41-14 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 42-14 Потрошни алат

Позив за подношење понуда ЈНМВ 42-14 Потрошни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 68-14 Израда пројеката регулације саобраћаја

Позив за подношење понуда ЈНМВ 68-14 Израда пројеката регулације саобраћаја

Конкурсна документација ЈНМВ 79-14 ISO Стандарди

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 79-14 ISO Стандарди

Конкурсна документација ЈНМВ 20-14 II Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за подношење понуда ЈНМВ 20-14 II Експанзионе посуде и вентили сигурности

Конкурсна документација ЈНМВ 69-14 Техничка контрола пројеката

Позив за подношење понуда ЈНМВ 69-14 Техничка контрола пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 41-14 Трајни алат

Позив за подношење понуда ЈНМВ 41-14 Трајни алат

obavestenje o zug 31-2014

Конкурсна документација ЈНМВ 6-14 Материјал и прибор за лабораторију

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6-14 Материјал и прибор за лабораторију

Конкурсна документација ЈНМВ 8-14 II Мултифункционална течна смеса

Позив за подношење понуда ЈНМВ 8-14 II Мултифункционална течна смеса

Конкурсна документација ЈНМВ 9-14 Таблетирана и ситна нејодирана со

Позив за подношење понуда ЈНМВ 9-14 Таблетирана и ситна нејодирана со

obavestenje o zug 6 – 2014

obavestenje o zug

obavestenje o zug 7 14

obav. o obustavi postupka Partija 1

obav. o obustavi postupka Partija 2

Конкурсна документација ЈН 5-2014 Граевински материјал

Позив за подношење понуда ЈН 5-2014 граевински материјал

Питања и одговори JНМВ 2-14 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Конкурсна документација ЈНМВ 4-14 Материја за антикорозивну заштиту и бојење

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4-14 Материја за антикорозивну заштиту и бојење

Конкурсна документација ЈНМВ 2-14 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-14 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

obavestenje o zug 18 14

Измена конкурсне докуметације ЈНМВ 75-14 Геодетске услуге

Питања и одговори ЈНМВ 75-14 Геодетске услуге

Конкурсна документација ЈНМВ 75-14 Геодетске услуге

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 75-14 Геодетске услуге

Конкурсна документација ЈНМВ 32-14-II Вентили

Позив за подношење понуда ЈНМВ 32-14-II Вентили

Конкурсна документација ЈНМВ 67-14-II Израда пројеката санације котлова

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 67-14 -II Израда пројеката санације котлова

obav. o obustavi postupka 67 14

obavestenje o obustavi postupka

Конкурсна документација ЈНМВ 7-14 Комуникациони кабл

Позив за подношење понуда ЈНМВ 7-14 Комуникациони кабл

Конкурсна документација ЈН 81-2014 Услуге судског извршитеља II

Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈН 81-2014 Услуге судског извршитеља II

obavestenje o zug 20 14

obavestenje o zug Partija I Javor Ivanjica

Позов за подношење понуда ЈН 43-2014 Гориво за транспортна средства

Конкурсна документација ЈН 43-2014 Гориво за транспортна средства

Конкурсна документација ЈНМВ 67-14 Израда пројеката санације котлова

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 67-14 Израда пројеката санације котлова

Конкурсна документација ЈНМВ 80-14 Електротехнички материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 80-14 Електротехнички материјал

obavestenje o zug Partija 2

izmena konk. dok. JN 31 2014

Питања и одговори JН 31-2014 5

Питања и одговори JН 31-2014 4

Питања и одговори JН 31-2014 3

Питања и одговори JН 31-2014 2

Питања и одговори JН 31-2014 1

Питања и одговори JН 31-2014 5

Позив за подношење понуда ЈН 87-2014 Финансијске услуге кредитног задужења

obavestenje o obustavi postupka JNMV

obavestenje o zug Partija II Sijarinska banja

Конкурсна документација ЈНМВ 56-14 Контрола детектора за гас

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 56-14 Контрола детектора за гас

Конкурсна документација ЈНМВ 18-14 Пумпе

Позив за подношење понуда ЈНМВ 18-14 Пумпе

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање 9

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање 8

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање 6 i 7

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање 5

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање 4

Одговори на питања ЈН 16-2014 Набавка софтвера за књиговодство и фактурисање 3

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање 2

Конкурсна документација ЈН 87-2014 Финансијске услуге кредитног задужења

Позив за подношење понуда ЈН 87-2014 Финансијске услуге кредитног задужења

izmena konk. dok. JNMV

obavestenje o produzenju roka

Питања и одговори JН 16-2014 Софтвер за књиговодство и фактурисање

Конкурсна документација ЈН 81-2014 Услуге судског извршитеља

Позив за подношење понуда ЈН 81-2014 Услуге судског извршитеља

Конкурсна документација ЈНМВ 78-14 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова

Позив за поднoшење понуда ЈНМВ 78-14 Услуге одржавања моторних возила и грађевинских машина са заменом резервних делова

Конкурсна документација ЈНМВ 20-14 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Позив за подношење понуда ЈНМВ 20-14 Експанзионе посуде и вентили сигурности

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Конкурсна документација ЈН 31-14 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Позив за подношење понуда ЈН 31-14 Услуге мобилне телефоније и GPRS

Конкурсна документација ЈНМВ 32-14 Вентили

Позив за подношење понуда ЈНМВ 32-14 Вентили

Питања и одговори везани за конкурсну документацију ЈН 17 2014 Плочасти измењивачи топлоте

Питања и огровори везани за конкурсну документацију ЈНМВ 35-14 Адвокатске услуге

Одговори на питања рекреативни одмор запослених ради превенције радне инвалидности јнмв 37-14 2

Одговори на питања рекреативни одмор запослених ради превенције радне инвалидности јнмв 37-14

Pitanje i odgovor u vezi advokatskih usluga

Pitanje i odgovor za JN 17 2014

Konkursna dokumentacija za advokatkse usluge

poziv za podnosenje ponuda za advokatske usluge

Konkursna dokumentacija 37 14 – Rekreacija

Poziv za podnosenje ponuda za 37 14- Rekreacija

Obavestenje o podn. zahtevu za zastitu prava

Конкурсна документација ЈНМВ 30-14 Цеви, хамбуршки лукови, лимови, профили и прирубнице

Позив за подношење понуда ЈНМВ 30-14 Цеви, хамбуршки лукови, лимови, профили и прирубнице

Конкурсна документација ЈН 17 2014 Плочасти измењивачи топлоте

Позив за подношење понуда ЈН 17 2014 Плочасти измењивачи топлоте

Конкурсна документација ЈНМВ 8-14 Мултифункционална течна смеса

Позив за подношење понуда ЈНМВ 8-14 Мултифункционална течна смеса

Obav. o zug 74 13 Part. 1

Obav. o zug 74 13 Part. 2

Obav. o zug 74 13 Part. 1

Obav. o zug 34 13

Obavestenje o zug 74 13

Obavestenje o zug 69 13

Obavestenje o zug 72 13

Obavestenje o zug 66 13

Obavestenje o zug 60 13

Obavestenje o zug 65 13

Obav. o zug 73 13

Конкурсна документација ЈНМВ 75-13 Рачунарска опрема – штампачи

Позив за подношење понуда ЈНМВ 75-13 Рачунарска опрема – штампачи

Конкурсна документација ЈНМВ 74-13 Канцеларијски намештај

Позив за подношење понуда ЈНМВ 74-13 Канцеларијски намештај

Конкурсна документација ЈНМВ 73-13 Рачунарска опрема II

Позив за подношење понуда ЈНМВ 73-13 Рачунарска опрема II

Kонкурсна документација 34-13

Позив за подношење понуда ЈНМВ 34-13

Конкурсна документација ЈНМВ 72-13 Електропрекидачи, склопке и релеји

Позив за подношење понуда ЈНМВ 72-13 Електропрекидачи, склопке и релеји

Конкурсна документација ЈНМВ 71-13 Резервни делови за аутоматику подстаница, толана и котларница

Позив за подношење понуда ЈНМВ 71-13 Резервни делови за аутоматику подстаница, толана и котларница

Конкурсна документација ЈНМВ 70-13 Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на раду

Позив за подншење понуда ЈНМВ 70-13 Превентивна и периодична испитивања опреме за рад са становишта безбедности и здравља на раду

Конк. документација ЈНМВ 69-13 Превентивна и периодична испитивања радне околине са становишта безбедности и здравља на раду

Позив ЈНМВ 69-13 Превентивна и периодична испитивања радне околине са становишта безбедности и здравља на раду

Конкурсна документација ЈНМВ 68-13 Сервис и поновно оверавање мерила топлотне енергије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 68-13 Сервис и поновно оверавање мерила топлотне енергије

Конкурсна документација ЈНМВ 67-13 Опрема за реконструкцију осветљења II

Позив за подношење понуда ЈНМВ 67-13 Опрема за реконструкцију осветљења II

Конкурсна документација ЈНМВ 60-13 Заптивни материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 60-13 Заптивни материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 66-13 Пумпе за испумпавање воде

Позив за подношење понуда ЈНМВ 66-13 Пумпе за испумпавање воде

Конкурсна документација ЈНМВ 65-13 Сензори и детектори

Позив за подношење понуда ЈНМВ 65-13 Сензори и детектори

Конкурсна документација ЈНМВ 59-13 Опрема за очитавање секундарних калориметара

Позив за подношење понуда ЈНМВ 59-13 Опрема за очитавање секундарних калориметара

Obav. o zug 61 13

Obav. o zug 64 13

Obavestenje o zug 51 13

Obav. o zug 37 13

Obav. o zug 63 13

Obav. o zug 62 13

Obav. o zug 58 13

Obav o zug 53 13

Конкурсна документација ЈНМВ 64-13 Рачунарска опрема – исправљена

Појашњење конкурсне докуметације ЈНМВ 51-13 Санација система видео надзора

Конкурсна документација ЈНМВ 64-13 Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда ЈНМВ 64-13 Рачунарска опрема

Конкурсна документација ЈНМВ 61-13 Мерење емисије у продуктима сагоревања

Позив за подн. понуда 61-13 Мерење емисије у продуктима сагоревања

Obavestenje o zug 56 13

Конкурсна документација ЈНМВ 51-13 Санација система видео надзора

Позив за подношење понуда ЈНМВ 51-13 Санација система видео надзора

Obav o zug 50 13 Parija II

Obav. o zug 54 13

Obavestenje o zug 52 13

Допуна конкурсне документације ЈНМВ 57-13 Враћање саобраћајница у првобитно стање (асфалтирање, уградња ивичњака, бетонирање)

Конкурсна документација ЈНМВ 37-13 Испитивање, сервис и атестирање вентила сигурности са превозом

Позив за подношење понуда ЈНМВ 37-13 Испитивање, сервис и атестирање вентила сигурности са превозом

Obavestenje o zug 48 13

Конкурсна документацијаЈНМВ 57-13 Враћање саобраћајница у првобитно стање (асфалтирање, уградња ивичњака, бетонирање)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 57-13 Враћање саобраћајница у првобитно стање (асфалтирање, уградња ивичњака, бетонирање)

Obavestenje o zug 47 13

Конкурсна документација ЈНМВ 58-13 Аутоматика и механика горионика

Позив за подношење понуда ЈНМВ 58-13 Аутоматика и механика горионика

Конкурсна документација ЈНМВ 56-13 Oпрема за лабораторију

Позив за подношење понуда ЈНМВ 56-13 Oпрема за лабораторију

Конкурсна документација ЈНМВ 53-13 Услуге поправке и прегледа елемената гасних рампи са издавањем атеста

Позив за подношење понуда ЈНМВ 53-13 Услуге поправке и прегледа елемената гасних рампи са издавањем атеста

Обавештење о зug 42-13

Obav. o zug 9 2013

Конкурсна документација ЈНМВ 54-13 Преглед гасних горионика

Позив за подношење понуда ЈНМВ 54-13 Преглед гасних горионика

Конкурсна документација ЈНМВ 50-13 Услуге ангажовања грађевинских машина

Позив за подношење понуда ЈНМВ 50-13

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 44-13 Индустријски гасови

Конкурсна документација ЈНМВ 55-13 Mерна опрема (манометри,термометри)

Позив за подношење понуда ЈНМВ 55-13 Mерна опрема (манометри,термометри)

Појашњење конкурсне докуметације ЈНМВ 48-13 Спојни материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 52-13 Пумпа за повишење притиска

Позив за подношење понуда ЈНМВ 52-13 Пумпа за повишење притиска

Конкурсна документација ЈНМВ 48-13 Спојни материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 48-13 Спојни материјал

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 46-13 Комуникациони кабл

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 41-13 Постављање бетонске галантерије

Обавештење о закљученом уговору 45-13 Канцеларијски материјал

Обавештење о zug 36-13

Конкурсна документација ЈНМВ 42-13 Пумпе за грејање

Позив за подношење понуда ЈНМВ 42-13 Пумпе за грејање

Конкурсна документација ЈНМВ 47-13 Опрема за реконструкцију осветљења

Позив за подношење понуда ЈНМВ 47-13 Опрема за реконструкцију осветљења

Обавештење о zug 43-13

Obav. o zug 6 2013

Обавештење о zug 40-13 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 46-13 Комуникациони кабл

Позив за подношење понуда ЈНМВ 46-13 Комуникациони кабл

Obav. o zug 33-13 Usluge geodetskih snimanja

Obav. o zug 26/13 Hemikalije za obradu vode

Obav. o zug 16-13 Usluga tehničke kontrole projekata

Obav. o zug 8/2013 čišćenje mazutnih rezervoara i mazutara

Obav. o zug 7/2013 Partija 3 gotov beton sa prevozom

Obav. o zug 7/2013 Partija 2 građevinski materijal sa stovarišta

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 35-13 ауто делови

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 39-13 Средства за хигијену

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 31-13 Улугe контроле ПП опреме Партија 2

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 31-13 Улугe контроле ПП опреме Партија 1

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 30-13 Лежајеви за електромоторе, пуме и вентилаторе

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 27-13 Балансирање вентилатора

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 38-13 Разврставање опреме под притиском

Обавештење о закљученом уговору 32-13 Потрошни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 41-13 Постављање бетонске галантерије

Позив за подношење понуда ЈНМВ 41-13 Постављање бетонске галантерије

Конкурсна документација ЈНМВ 44-13 Индустријски гасови

Позив за подношење понуда ЈНМВ 44-13 Индустријски гасови

Конкурсна документација ЈНМВ 45-13 Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 45-13 Канцеларијски материјал

Конкурсна документација ЈНМВ 25-13 Спојни материјал

Позив за подношење понуда ЈНМВ 25-13 Спојни материјал

Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 40-13 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 43-13 Спојнице и конектори

Позив за подношење понуда ЈНМВ 43-13 Спојнице и конектори

Конкурсна документација ЈНМВ 40-13 Трајни алат

Позив за подношење понуда ЈНМВ 40-13 Трајни алат

Конкурсна документација ЈНМВ 36-13 Средства и опрема личне заштите

Позив за подношење понуда ЈНМВ 36-13 Средства и опрема личне заштите

Obav. o zug 21-13 MARKO-PAN

Obav. o zug 24-13 RADIJATOR

Obav. o zug ENERGY NET

Конкурсна документација ЈНМВ 32-13 Потрошни алат

Позив за подношење понуда ЈНМВ 32-13 Потрошни алат

Конкурсна документациај ЈНМВ 39-13 Средства за хигијену

Позив за подношење ЈНМВ 39-13 Средства за хигијену

Конкурсна документација ЈНМВ 30-13 Лежајеви за електромоторе, пуме и вентилаторе

Позив за подношење понуда ЈНМВ 30-13 Лежајеви за електромоторе, пуме и вентилаторе

Појашњење конкурсне докуметације ЈНМВ 35-13 ауто делови

Obavestenje o zug 28 13

Obav. o zug Partija 2

Obav. o zug Partija 1

Конкурсна документација ЈН 9-2013 Бетонска галантерија

Позив за подношење понуда ЈН 9-2013 Бетонска галантерија

Конкурсна документација ЈНМВ 27-13 Балансирање вентилатора

Позив за подношење понуда 27-13 Балансирање вентилатора

Конкурсна документација ЈНМВ 35-13 ауто делови

Позив за подношење понуда ЈНМВ 35-13 ауто делови

Odluka o dodeli ugovora JN 8-2013 Ciscenje mazitnih rezervoara i mazutara

Појашњење конкурсне докуметације ЈНМВ 31-13 Услуге контроле ПП опреме

Обавештење о обустави поступка ЈН 7-2013 Партија 4

Одлука о додели уговора ЈН 7-2013 Партија 3

Одлука о додели уговора ЈН 7-2013 Партија 2

Конкурсна документација ЈНМВ 38-13 Разврставање опреме под притиском

Позив за подношење понуда ЈНМВ 38-13 Разврставање опреме под притиском

Конкурсна документација ЈНМВ 33-13 Улугe геодетских снимања

Позив за подношење понуда ЈНМВ 33-13 Улугe геодетских снимања

Конкурсна документација ЈНМВ 31-13 Улугe контроле ПП опреме

Позив за подношење понуда ЈНМВ 31-13 Улугe контроле ПП опреме

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 22-13 Гориво

Конкурсна документација ЈНМВ 26-13 Мултифункционална течна смеса

Позив за подношење понуда ЈНМВ 26-13 Мултифункционална течна смеса

Појашњење конкурсне докуметације ЈНМВ 21-13 Материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Појашњење конкурсне докуметације ЈНМВ 24-13 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Конкурсна документација ЈН 7-2013 Грађевински материјал

Обавештење о покретању преговарачког поступка ЈН 7-2013 Грађевински материјалl

Конкурсна документација ЈНМВ 21-13 Материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Позив за подношење понуда ЈНМВ 21-13 Материјал за антикорозивну заштиту и бојење

Конкурсна документација ЈНМВ 24-13 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Позив за подношење понуда ЈНМВ 24-13 Водоводни, канализациони материјал, санитарије и фитинзи

Dopuna konkursne dokumentacije 6 2013 kredit

Конкурсна документација ЈНМВ 16-13 Улуга техничке контроле пројеката

Позив за подношење понуда ЈНМВ 16-13 Улуга техничке контроле пројеката

Конкурсна документација ЈНМВ 29-13 Контрола мобилних и стационарних детектора гаса

Конкурсна документација ЈНМВ 28-13 Комуникациони кабл

Конкурсна документација ЈНМВ 23-13 Циркулационе пумпе за подстанице

konkursna dokumentacija sa prilozoma – kredit

Konkursna dokumentacija – gorivo

pojasnjenje konkursne dokumentacije – gorivo