ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
ШТЕДИМО ЕНЕРГИЈУ - ЧУВАЈМО НОВАЦ И ОКРУЖЕЊЕ!
Предузеће се састоји из следећих организационих јединица:
1 Директор предузећа
2 Технички сектор
2.1 Служба производње и машинског одржавања
2.2 Служба електроодржавања
2.3 Служба грађевинског одржавања
2.4 Служба за хемијску  припрему воде
2.5 Служба техничке припреме
3 Сектор за економске послове
3.1 Служба финансија и рачуноводства
3.1.1 Рачуноводство и финансијска оператива
3.1.2 Продаја и наплата
3.1.3 Служба набавке и маркетинга
3.1.4 План и анализа
4 Сектор за правне послове


4.1 Служба општих и правних послова
4.1 Утужење и наплата потраживања
4.2 Кадровски и општи послови

Наши подаци: