РУКОВОДСТВО
ШТЕДИМО ЕНЕРГИЈУ - ЧУВАЈМО НОВАЦ И ОКРУЖЕЊЕ!
Директор  предузећа

Зденка Јокић

 

 

Руководилац техничког сектора

Зоран Божанић, рођен 23.06. 1967. године, дипломирани машински инжењер. Основну школу и Гимназију завршио у Панчеву, а Машински факултет на Београдском универзитету.У ЈКП „Грејање“ Панчево ради двадесету годину.На место техничког директора распоређен је 16.08.2013. године.

Руководилац сектора за економске послове

Зорица Влаховић, рођена 1970. године, у Панчеву, дипломирани економиста. Радила у Градској управи Панчево од 1997. године и у ЈКП “Грејање” Панчево од 2009. године на месту Руководиоца финансија и рачуноводства. На место директора Сектора за економске послове распоређена од 01.07.2010. године.

Руководилац сектора за правне послове

Љиљана Вуколић, рођена 04.03.1962.г. у Пачеву. Дипломирани правник са положеним правосудним испитом. Била професор у Гимназији ,, Урош Предић“, у Пачеву, приправник у Општинском суду у Пачеву, запослена и директор ЈКП за превоз путника ,, Аутотранспорт Панчево, са последњим радним местом у Градској управи града Панчева, као помоћник секретара у Секретаријату за скупштинске послове, послове градоначелника и градског већа, а пре тога и секретар Секретаријата за привреду, пољопривреду и економски развој, као и запослена у Секретаријату за имовину. У ЈКП ,,Грејање“ запослена од 01.09.2015.године на пословима директора правног сектора