ПОЧЕТНА
ЈКП "ГРЕЈАЊЕ" ПАНЧЕВО
1Развој вреловодне/топловодне инфраструктуре – повећање броја корисника и појефтињење производње.
2Развој централизованих система за производњу топлотне енергије са гасом као еколошки прихватљивим енергентом.
3Развој постројења за когенеративну производњу топлотне и електричне енергије.
4Развој централизованих топлотних извора који ће користити отпатке за производњу топлотне и електричне енергије.
5Развој вреловодне/топловодне инфраструктуре и постројења, за коришћење отпадне енергије из “јужне зоне”.
6Развој свих осталих постројења која би користила енергију сунца, геотермалну енергију, енергију садржану у отпадним водама канализационог система.


Секција за преузимање

INTERNI KONKURS

Idc1998.com
This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.